Modlitby

Boh je náš otec

Boh je náš otec

Nedeľa 10.9.2023
R 8, 15-17   

Boh je Vševediaci

Boh je Vševediaci

Sobota 9.9.2023
Ž 139, 1-6

Boh je náš potešiteľ

Boh je náš potešiteľ

Piatok 08.09.2023
2K 1, 3-5

Boh je hnevlivý

Boh je hnevlivý

Štvrtok 07.09.2023
Nahum 1, 2-8
„Hospodin je zhovievavý a veľkodušný, ale vinníka nenechá bez trestu. Vo víchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom pod jeho nohami.“ Nah 1, 3

Boh je milosrdný

Boh je milosrdný

Streda 06.9.2023
 2Pt 3, 8-9

Boh je naša zástava

Boh je naša zástava

Utorok 5.9.2023
1K 15, 57

Boh je Láska

Boh je Láska

Pondelok 4.9.2023
 1J 4, 7-17
 

Boh je sebestačný

Boh je sebestačný

Sobota, 2.9.2023
Sk 17, 24-28

Boh je náš lekár

Boh je náš lekár

Piatok 01.9.2023
Exodus 15, 26

Boh je Spravodlivý

Boh je Spravodlivý

Štvrtok 31.8.2023
2Tim 4, 8

Boh je Pokoj

Boh je Pokoj

Streda 30.8.2023
F 4, 7

Boh je Živiteľ, ON vidí a stará sa

Boh je Živiteľ, ON vidí a stará sa

Utorok 29.8.2023
Gen 22, 14

Boh je svätý

Boh je svätý

Pondelok 28.8.2023

1Pt.1,14-16

Môj vianočný príbeh

Môj vianočný príbeh

Nedeľa 25.12.2022

Text: Lk 1, 26-27

Hľadaj na správnom mieste a nájdeš

Hľadaj na správnom mieste a nájdeš

Sobota 24.12.2022

Text: Mt 2, 1-2

Mária

Mária

Najkrajší čas v roku

Najkrajší čas v roku

Streda 21.12.2022

TEXTY: Ef 4, 32; Kol 3, 12-17

Jozef

Jozef

Utorok 20.12.2022

Text: Mt 1, 19-24
 

Stratil si Ježiša z dohľadu?

Stratil si Ježiša z dohľadu?

Pondelok 19.12.2022

Text: L 2, 41-52

Princ pokoja

Princ pokoja

Nedeľa 18.12.2022 – 4. adventná nedeľa

Text: Iz 9, 6; J 16, 33

Prečo nádej?

Prečo nádej?

Sobota 17.12.2022

Text: 1P 1, 3-5; R 5, 1-5

Nádej

Nádej

Piatok 16.12.2022

Text: Žid 10, 19-23

Prísľub Vianoc

Prísľub Vianoc

Štvrtok 15.12.2022

Text: R 1, 2-3

Vybavený pre svoj účel

Vybavený pre svoj účel

Streda 14.12.2022

Text: L 1 , 26-33; Jer. 1, 5

VEĽKÁ VÝMENA

VEĽKÁ VÝMENA

Utorok 13.12.2022
Text: Izaiáš 53,3-5

Staršie
Strana 1 z 4