Zamyslenia

Tankodróm

Tankodróm

„Bez pokánia to nepôjde“

„Bez pokánia to nepôjde“

Popolcová Streda 22.2.2023
Joel 2,12-17

Aktívny pôst

Aktívny pôst

Mŕtva nedeľa...

Mŕtva nedeľa...

Keď je „ten druhý“ na prekážku?

Keď je „ten druhý“ na prekážku?

Naozaj odpustené?

Naozaj odpustené?

Pondelok 10.10.2022
Žalm 103,12-13

Sme pripravení na pochod?

Sme pripravení na pochod?

Ef 1, 18
„A osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých.“

Moc hriechu v tvojom živote

Moc hriechu v tvojom živote

Drahé sestry a bratia

Dlhšiu dobu mi Pán dáva na srdce, aby som išiel do hĺbky Písma a premýšľal o svätosti, od oddelené sa od sveta. Aby som premýšľal o hriechu veľmi konkrétne a osobne a ABY SOM SA ÚPLNE ODDAL NASLEDOVANIU PÁNA JEŽIŠA V DUCHU SVÄTOM.

Koho jarmo nosíš

Koho jarmo nosíš

2K 6, 14-18
Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou? Aká zhoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel veriaceho s neveriacim? Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. 17 Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán; nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem, 18 budem vám otcom, a vy budete mi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.

Príchod antikrista

Príchod antikrista

Nedajte sa tak ľahko sklátiť v presvedčení, alebo zastrašiť ani duchom ani slovom ani údajne naším listom, akoby deň Pánov už nastával (2Tes 2, 2).  

AKO Z TOHO VON....?

AKO Z TOHO VON....?

Text:  Mk 5, 21-43

MOJE ZASTAVENIE

MOJE ZASTAVENIE

Drahé sestry a bratia, dovoľme dnes aj zajtra Duchu Svätému, aby nás cez svoje slovo zastavil, konfrontoval a hlavne povzbudil a ešte viac pritiahol k sebe. Nájdime si dostatok času, aby sme mohli premýšľať na Slovom a počúvať Jeho hlas. Lebo len a len to mení a transformuje naše životy na Boží obraz.

Návrat k pravej láske 40.

Návrat k pravej láske 40.

Mária Magdaléna zostáva pri Ježišovom hrobe plakať, aj keď už všetci odišli.

Návrat k prvej láske 39.

Návrat k prvej láske 39.

A svitlo nové ráno plné rosy z neba.

Návrat k prvej láske 38.

Návrat k prvej láske 38.

Kráľ zložil svoju korunu z tŕnia, do tmavého hrobu položili Jeho nehybné telo.

Návrat k prvej láske 37.

Návrat k prvej láske 37.

"Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil!"

Návrat k prvej láske 36.

Návrat k prvej láske 36.

Getsemane.

Návrat k prvej láske 35.

Návrat k prvej láske 35.

Občas mám pokušenie ešte raz skontrolovať moje dvere, či sú naozaj potreté krvou baránka, a či ma ten anjel zhubca skutočne obíde...

Návrat k prvej láske 34.

Návrat k prvej láske 34.

Mária a Judáš.

Návrat k prvej láske 33.

Návrat k prvej láske 33.

Veľký týždeň.

Návrat k prvej láske 32.

Návrat k prvej láske 32.

Pokora neznamená, že si z nás ľudia môžu urobiť "rohožku" na vytretie nôh.

Návrat k prvej láske 31.

Návrat k prvej láske 31.

Chcem Ti ešte niečo povedať o Tvojom obrovi.

Návrat k prvej láske 30.

Návrat k prvej láske 30.

Počas tohto týždňa prebiehal pôstny modlitebný týždeň online o Dávidovi a Goliášovi.

Návrat k prvej láske 29.

Návrat k prvej láske 29.

Čítali ste knihu „Pilot z džungle“?

 Návrat k prvej láske 28.

Návrat k prvej láske 28.

V náboženskej praxi Izraela boli obete za hriechy súčasťou očistného rituálu.

Staršie
Strana 1 z 3