Boh je milosrdný

Boh je milosrdný

Streda 06.9.2023
 2Pt 3, 8-9

„Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie.“ 2Pt 3, 9
 
 „Dnes je dobrý deň na dobrý deň“ sa v poslednej dobe stalo populárnou frázou. Mohlo by sa nám to zdať ako klišé. Ale klišé sú klišé, pretože sú pravdivé. Božie milosrdenstvo je nové každé ráno (Náreky 3,23). Každý deň nám Boh zjavuje svoje milosrdenstvo spôsobom, ktorý sme nikdy predtým nezažili. Keď sa zobudíme, musíme sa rozhodnúť. Môžeme prijať Božie milosrdenstvo a zvoliť si dobrý deň. Alebo sa môžeme držať včerajšieho hriechu a bojov a zvoliť si zlý deň. Boh je milosrdný. Boží milosrdný súcit je nekonečný a nevyčerpateľný. Boh preukázal svoje milosrdenstvo zoslaním Ježiša, aby odňal súd, ktorý bol oprávnene náš. Boh teraz čaká a pracuje na tom, aby sa všetci ľudia obrátili k Ježišovi a žili podľa Jeho ospravedlnenia – „Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie.“ 2Pt 3, 9
Každý deň sa znova prebúdzame a začíname odznovu. Nezáleží na tom, čo sme urobili včera, Božie milosrdenstvo je nám aj dnes k dispozícii. Dostali sme čistý štít. Otázka znie, čo s tým urobíš? 
Zamysli sa: 
Existuje oblasť tvojho života, kde to, čo vyzerá ako Božia nečinnosť, môže byť vlastne Jeho milosrdenstvo? 
Ako pochopenie, že Boh je milosrdný, mení tvoj pohľad na to, kým Je a ako pracuje v našich životoch?
 
(zamyslenie inšpirované apl. Biblia you version)
Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=DLs3562wPNk