Najkrajší čas v roku

Najkrajší čas v roku

Streda 21.12.2022

TEXTY: Ef 4, 32; Kol 3, 12-17

„Prajem si, aby sme dokázali dať atmosféru Vianoc do zaváraninových pohárov a otvoriť si jeden každý mesiac.“ — Harlan Miller
 
Počas Vianoc sme zvyčajne trošku nežnejší ako po zvyšok roka. Trošku viac sa usmievame, trošku viac sa smejeme a sme trošku láskavejší. Pustíme ľudí do nášho pruhu na diaľnici, hodíme nejaké tie drobné do vedierka pred obchodom a vravíme milé veci ľuďom, ktorí nás zvyknú otravovať, lebo „veď sú Vianoce.“ 
 
Ale len čo sa 24. december pominie, zbalíme ozdoby a darčeky a odložíme ich spolu duchom Vianoc. Veď vieš, s tým duchom Vianoc, ktorý nás viedol k tomu byť trošku trpezlivejšími, darovať trošku viac peňazí a rozprávať trošku milšie. Pre mnohých ľudí sú Vianoce najkrajším časom v roku. Počas tohto obdobia je pre nás jednoduchšie byť milými a láskavými, pretože trvá krátko. Myslíme si, že „to a to môžem teraz prehliadnuť — veď predsa sú Vianoce“. No myslieť si, že sa takto dokážeme správať počas celého roku, sa zdá nemožné. Ak by sme sa ale dokázali pozerať na ľudí inak a správať sa k nim tak, ako chceme, aby sa správali k nám, môžeme to zmeniť na realitu. 
 
Pastor Craig Groeschel vraví, že „iných ľudí posudzujeme podľa ich skutkov, no seba samých podľa toho, aký bol náš úmysel.“ Čo ak by sme namiesto toho, aby sme predpokladali to najhoršie, očakávali od ľudí to najlepšie? Čo ak by sme ostatným dali tú výhodu, že nebudeme mať pochybnosti ohľadom ich správania sa voči nám samým? Dokonca aj počas Vianoc sú ľudia stále nedokonalí a príležitostne nás urazia. No mali by sme pochopiť, že každý je z niečoho zranený a že všetci k sebe potrebujeme byť o niečo láskavejší.
 
Tá žena, čo pôsobila tak bezohľadne a rozrušila ťa v obchode? Možno sa jej práve zrútil svet, lebo potratila. To dieťa, ktoré v triede neprestajne štrajkuje a vyrušuje ostatných? Možno sa jeho rodičia rozvádzajú a nevie, ako sa vyrovnať so svojou bolesťou. Ten farár, ktorý sa ti dostatočne nevenoval vo vstupnej hale kostola? Možno ho ochromuje jeho vlastný svet kvôli nezvládnuteľnej dcére.  Pokojne si pridajte svoj príbeh. Lebo za každým z nás nejaký stojí. A boli by sme prekvapení, aké sú tie životné príbehy neraz ťažké a bolestné. Preto apoštol Pavol vie, prečo nám píše: A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi.“Ef.4,32 Urazí ťa niekto, začni sa za neho modliť a prihovárať. Dotkne sa ťa niekoho arogantné správanie, žehnaj mu v modlitbe a pros Ducha Svätého, nech mu otvorí oči srdca. A teraz nehovorím o Vianociach. Tie sú tu o tri dni ale rovnako o tri dni sú preč. Ale vzťahy a ľudia okolo nás ostávajú. Ako to bude vyzerať, či tie vzťahy budú „pokojné, šťastné a veselé“ do veľmi veľkej miery závisí od nášho postoja a od našich modlitieb. 
 
Nedokážeme predpokladať, aký majú ľudia zámer, ani to, či budú žiť podľa našich očakávaní. Poďme im ponúknuť rovnakú milosť, akú chceme, aby bola ponúknutá nám. Nie len počas zábavného času oslavovania, ale počas celého roka. 
Zamysli sa
  • Myslíš si, že si počas Vianoc extra láskavý? Alebo to vnímaš tak, že si v tejto oblasti rovnaký počas celého roka?
  • Čo potrebuješ urobiť pre to, aby si sa k ľuďom správal láskavo každý jeden deň?
Premýšľajme nad slovami Pána Ježiša: Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A akou mierou meriate, takou vám bude namerané. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nebadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka!‘ — a pozri, v oku máš brvno? Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata.“ Mt 7, 1-5

Piesne na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=KCU73dOyBVI
https://www.youtube.com/watch?v=w4DxRpgNR_Y