REFORMATA spol. s r. o. (Správa majetku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku):

Adresa: Palisády 48, 811 06 Bratislava

Telefón: +421/2/54433739

e-mail: sprava.reformatasro@gmail.com

Konatelia: Ing. Peter Gärtner

               Ing. Tomáš Hyben, PhD.

Správkyňa majetku: Ing. Katarína Korvínová, 0918 828 504

Zamestnankyňa: Viera Chrobačinská