Boh je naša zástava

Boh je naša zástava

Utorok 5.9.2023
1K 15, 57

„No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!“ 1J 4, 7-8
 
Niekedy je súčasťou Božích zasľúbení aj boj. Musíme bojovať, aby sme sa na Neho sústredili, aby sme sa  posunuli smerom k sľubu, o ktorom vieme, že Boh vložil do nášho srdca. Máme skutočného nepriateľa, ktorého nič nepoteší viac, než keby sme sa dostali do kúta a pochybovali o Božích zasľúbeniach. Bojujeme preto, lebo veríme, že Boh urobí to, čo hovorí, že urobí, a budeme bojovať, až kým neuvidíme, že tento sľub sa stane skutočnosťou. V knihe Exodus 17,8-15 putoval izraelský národ oslobodený od veľkého útlaku v Egypte do krajiny, ktorú im Boh zasľúbil. Izrael však opäť bojoval. Keď Izraeliti bojovali v údolí, Mojžiš bol na vrchole kopca a zdvihol ruky v modlitbe za týchto veľkých bojovníkov. Izrael tvrdo bojoval a s modlitbami Mojžiša a s pomocou jeho spoločníkov Árona a Chúra boli porazení Amalékovia. Mojžiš vedel, že bitku zvíťazili iba vďaka ochrane a požehnaniu Pánovej ruky pre Izraelitov. „Mojžiš postavil oltár a nazval ho „Hospodin je moja zástava“ 2M 17, 15 
V bitke by bojujúce strany vyvesili vlastnú zástavu na stĺp v každej z prvých línií. To malo dať ich vojakom nádej a záchytný bod. To je to, kým je pre nás Boh: zástava povzbudenia, ktorá nám dáva nádej a záchytný bod. Pán nás chráni, zahŕňa nás láskou a neustále nás žehná. Pán je naša zástava. Chráni nás; zahŕňa nás láskou; neustále nás požehnáva. Pán nám dáva nádej a priestor na sústredenie sa počas tvrdých bojov, keď sa náš nepriateľ snaží spochybniť Božie zasľúbenia. Kedy si naposledy sedel a poďakoval si Ježišovi za všetky spôsoby, ktorými je v tvojom živote vejúcou zástavou? 
„Hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte. /vy buďte len ticho/“ 2M 14, 14 On zasľúbil, že bude za nás bojovať, my ale musíme vykročiť, ísť do prvej línie a uvidíme veľké víťazstvá. 
Zamysli sa: 
Aký je jeden spôsob, akým sa Pán stáva tvojou vejúcou zástavou? 
Ako sa dnes môžeš viac zamerať na Pána a na všetky veci, ktoré pre teba robí počas dňa?
Ktoré sú pre teba tie najťažšie Boje, ktorými teraz prechádzaš? 
Bojuješ sám, alebo máš spoločenstvo, ktoré stojí s tebou a za tebou? 
 
(zamyslenie inšpirované apl. Biblia you version)
Pieseň na povzbudenie:   https://www.youtube.com/watch?v=2KWVHgDM0r4