Boh je Spravodlivý

Boh je Spravodlivý

Štvrtok 31.8.2023
2Tim 4, 8

„Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie.“
 
V živote nemáme nedostatok zranení, zlyhaní a opovrhnutia. Otázka, nad ktorou premýšľam, je, komu dôverujeme, že nás zachráni v čase, keď to potrebujeme? Na koho sa obrátiť a o koho sa oprieť, keď si nie sme istí, ktorým smerom sa ubrať? Na koho sa môžeme spoľahnúť, že bude spravodlivý, keď to zúfalo chceme robiť sami? Žalm 75 opisuje Boha ako najvyššieho sudcu — bezúhonného, svätého, férového a spravodlivého vo všetkých veciach. Boh je jediný, kto dokáže napraviť všetko zlé, jediný, komu môžeme veriť, že vždy urobí správne veci. Boh je silný, mocný a schopný všetkého. Ale nevyužíva svoju moc neuvážene. Nikdy svoju moc a autoritu nezneužije. Je dokonale spravodlivý. Apoštol Pavol to mohol po mnohých rokoch, ako nasledovník a apoštol Pána Ježiša, pred svojou smrťou skonštatovať a vyznať: „Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie.“ 2Tim 4, 8 – Spravodlivý sudca
 
Jedného dňa sa Jeho syn, Ježiš, vráti na zem, aby vyniesol súd a priviedol kresťanov do Svojho nebeského domu, kde budeme navždy bývať s Ním. Môžeme chváliť Boha v dobrých aj zlých časoch, skrze úspechy aj sklamania, pretože vieme, že On všetko napraví. Jedného dňa Boh „postína všetky rohy bezbožníkov a vyvýšia sa rohy spravodlivého.“ (Žalm 75,11).  Takéto slová sa nám nemusia čítať ľahko, ale Boh s každým bude jednať absolútne spravodlivo a férovo. „Človeku je raz súdené umrieť a potom príde súd.“ Žid 9, 27
Musíme sa spoliehať na milosrdenstvo Jediného, ktorý dokáže obrátiť všetko, čo je hore nohami, správnou stranou nahor. Našou reakciou na zradu a zranenie by malo byť priblíženie sa k Pánovi, Jedinému, ktorý je schopný upokojiť naše obavy a poskytnúť istotu a sľúbiť nám nádej na vykúpenie. Keď bude cesta tvrdá, musíme sa spoliehať na milosrdenstvo Jediného, ktorý dokáže obrátiť všetko, čo je hore nohami, správnou stranou nahor. 
 
Zamysli sa: 
Zmení pohľad na Boha ako na spravodlivého a svätého spôsob, akým zaobchádzaš so zranením a zradou? 
Ako sa môžeš pohnúť vpred, keď vieš, že Boh zoberie všetko, čo je zlé a napraví to? 
Ako pohľad na Boha ako na spravodlivého a férového mení spôsob, akým komunikuješ s ostatnými?
 
„Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu.“ 1Pt 3, 18
 
(zamyslenie inšpirované apl. Biblia you version)
Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=4l20P1kHrAg