Prečo nádej?

Prečo nádej?

Sobota 17.12.2022

Text: 1P 1, 3-5; R 5, 1-5

Pri pohľade na súčasný svet naplnený temnotou a zlobou môžeme prísť k záveru, že máme veľmi málo dôvodov na nádej. Každý jeden z nás sa stretávame s bolesťou a trápením. Pokoj a bezpečie sa zdá ťažko dosiahnuteľné. Nespravodlivosť, smútok, choroby, chudoba a násilie sú všade okolo nás. 
Ale „Slovo sa stalo Telom a prebývalo medzi nami.“J.1,14 Keď sa Ježiš objavil na scéne, nádej sa stala dosiahnuteľnou. Kristov príchod ohlasuje nádej. Keď veríme dielu Ježiša Krista, ktoré dokonal na kríži pre našu záchranu, sme spasení skrze vieru (Efezanom 2,8). Keďže vieme, že nádej je viera v budúce dobro, my ako veriaci máme nádej, vlastníme ju a je tu pre nás, aby sme ju vzali. Je koreňom poznania našej spásy, porozumenia a viery v Krista. A ak veríme, že Kristus niesol váhu našich hriechov na kríži a porazil smrť skrze svoje vzkriesenie, Peter hovorí, že sme sa narodili do živej nádeje, nádeje v Ježišovo víťazstvo pre nás, bez ohľadu na skúšky a súženia tohto sveta, veď čítajme: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej...“1Pt.1,3
Keďže sme boli ospravedlnení, radujeme sa z nádeje na Božiu slávu, dokonca aj uprostred utrpenia. V skutočnosti nám, ako veriacim, utrpenie rodí nádej, pretože vieme, že napriek našim súčasným ťažkostiam sa pre nás v Kristovi rozliala Božia láska. Pavol píše: Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.“Rim.12,12  Ako Jeho nasledovníci vieme, že ak aj bude náš život ťažký, naša nádej nie je vydaná na milosť a nemilosť našim okolnostiam a náš pohľad sa neobmedzuje na to, čo je vidieť, ale je zabalený v pravde evanjelia na celú večnosť. Máme nádej a môžeme dúfať, pretože nám bola daná v Kristovi. 
(inšpirované you version Bibie, 121 Advent)
 
Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=dMyGhkYPyQw