Boh je Pokoj

Boh je Pokoj

Streda 30.8.2023
F 4, 7

„A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“
 
V knihe Sudcov 6,11-40 (prečítajme si celý príbeh) sa Gideon schováva, rezignovaný, hlava dole, tvrdo pracuje, zmierený z bezvýchodiskovou situáciou. Mnohí z nás by mohli povedať to isté o našom každodennom živote. Ako často si zakrývame oči pred našimi úlohami, aby sme sa stretli s Pánom? Boh vyzýva Gideóna, aby sňal oči zo svojich povinností a upriamil ich na Neho. Keď Boh dáva Gideónovi podrobnosti o Jeho pláne, je zrejmé, že Gideónovo sebahodnotenie je oveľa kratšie, ako Boží pohľad na neho. Gideón je tak prichytený, že sa pýta Boha (Sudcov 6,15). V jednoduchej prosbe začínajúcej „Ach, prosím, Pane,“ Gideón v podstate hovorí Bohu: „Musíš sa mýliť! Nie ja! Som slabý, nevybavený, neschopný! Nemôžeš myslieť mňa, Pane! “Gideón sa trasie strachom z neznámeho, jeho úzkostné myšlienky boli jasne vyjadrené jeho slovami. 
Keď pochybujeme a čelíme strachu, vieme, že môžeme získať pokoj. Príbeh tu však nekončí. Aj keď pociťujeme pochybnosti a strach, môžeme vedieť, že môžeme získať pokoj. V nekonečnej Božej dobrote napĺňa Gideóna plnosťou Svojho pokoja. To isté urobí aj pre nás. Gideón je po stretnutí s Bohom tak ohromený, že sa zastaví a uctieva Ho priamo na mieste, kde stojí, a stavia oltár Pánovi. Oltár nazýva Jehova-Shalom alebo „Hospodin je pokoj“ (Sudcov 6,24). V tom okamihu sa zmenil z pochybujúceho na pokojného. Tráviť čas s Pánom v modlitbe, bohoslužbách a pri čítaní Jeho slova nám umožňuje zažívať pokoj, ktorý môže pochádzať iba od nášho Stvoriteľa. Vie, čomu čelíme a čoho sa bojíme, a ostáva verný, aby nás pripravil na to, aby sme sa v dôvere posúvali vpred. V pokoji. 
 
Zamysli sa: Aký je jeden spôsob, ako si z pravidelného času s Pánom urobiť svoju každodennú rutinu? 
Aký bol jeden zo zážitkov prežívania Božieho mieru v tvojom živote?
V ktorej oblasti potrebuješ Boha požiadať o pokoj?

(zamyslenie inšpirované apl. Biblia you version)
Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=u3NTXL6kUxE