Ústredný archív Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
archiv(at)ecav.sk

Pracovisko Palisády
Palisády 46
810 00 Bratislava
02/59 201 229

Pracovisko Palárikova
Palárikova 20
811 04 Bratislava
02/20 72 55 79

pracovníci:
Mgr. Martin Kováč, vedúci archívu – 0905 369 117, archiv@ecav.sk
Mgr. Martin Fajmon, knihovník – 0907 138 887, kniznica@ecav.sk


Archív Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
archiv(at)vdecav.sk
Hlavná 137
080 01 Prešov
051/772 25 15

Pracovník:
Mgr. Miloš Kožlej, archivár


Štátne archívy v SR
https://www.minv.sk/?archivy

Elektronický archív Slovenska
https://portal.minv.sk/


Vybrané evanjelické archívy v zahraničí

Evangélikus országos levéltár
https://eol.lutheran.hu/

Českobratská církev evangelická, Ústřední církevní archiv
https://www.ustredicce.cz/rubrika/767-Ustredni-cirkevni-kancelar-agenda-archiv/index.htm

Archiv der Evangelischen Kirche in Österreich
https://evang.at/adressen/archiv-der-evangelischen-kirche-in-oesterreich/

Evangelisches Zentralarchiv in Berlin

Archiv der Evangelischen Kirche in Deutschland
http://www.ezab.de/

Das Archiv der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
https://www.archiv.elk-wue.de/landeskirchliches-archiv/

EKMD Landeskirchenarchiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen
http://www.landeskirchenarchiv-eisenach.de/

EKMD Archiv der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen
https://www.landeskirchenarchiv-magdeburg.de/

Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
https://www.archiv-elkb.de/landeskirchliches-archiv-laelkb-0

Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland
https://www.archiv-ekir.de/

Landeskirchliches archiv Karlsruhe
https://www.ekiba.de/html/content/landeskirchliches_archiv_karlsruhe.html

Zentralarchiv und -bibliothek der EKHN
https://helmut-hild-haus.de/service.html