Adresár ECAV na Slovensku

Západný dištrikt

Námestie SNP 5, 960 01 Zvolen

Bratislavský seniorát

Hlavná 265, 925 27 Veľký Grob

Dunajsko-nitriansky seniorát

Novozámocká 25, 946 51 Nesvady

Hontiansky seniorát

Parková 9, 936 01 Šahy

Myjavský seniorát

Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce

Novohradský seniorát

Partizánska 866/84, 985 01 Kalinovo

Považský seniorát

913 05 Adamovské Kochanovce 212

Rimavský seniorát

Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota

Zvolenský seniorát

Pavla Križku 394/12, 967 01 Kremnica