Ekumenické aktuality

Ekumenický výbor posilnili noví členovia

Ekumenický výbor posilnili noví členovia

30 rokov života a činnosti Ekumenického spoločenstva v Košiciach

30 rokov života a činnosti Ekumenického spoločenstva v Košiciach

Ekumenický výbor zasadal v Kežmarku

Ekumenický výbor zasadal v Kežmarku

Zástupcovia košickej ekumény na GBÚ

Zástupcovia košickej ekumény na GBÚ

Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2024

Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2024

30. ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov 2024

30. ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov 2024

Zbierka pre chorých a chudobných v nemocniciach v Burkine Faso

Zbierka pre chorých a chudobných v nemocniciach v Burkine Faso

LINK k online modlitbám

LINK k online modlitbám

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov- materiály

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov- materiály

Pastiersky list k 50. výročiu prijatia Leuenberskej konkordie

Pastiersky list k 50. výročiu prijatia Leuenberskej konkordie

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov opäť online

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov opäť online

Ekumenický výbor hodnotil a plánoval na rok 2024

Ekumenický výbor hodnotil a plánoval na rok 2024

Ekumenická duchovná obnova 2023 v Herľanoch

Ekumenická duchovná obnova 2023 v Herľanoch

Ekumenická modlitba chvály za Božie stvorenstvo vo Svätom Jure

Ekumenická modlitba chvály za Božie stvorenstvo vo Svätom Jure

Ekumenická modlitba za stvorenstvo

Ekumenická modlitba za stvorenstvo

Liturgický poriadok k oslave 50. výročia Leuenberskej zmluvy

Liturgický poriadok k oslave 50. výročia Leuenberskej zmluvy

Konferencia o Leuenberskej konkordii

Konferencia o Leuenberskej konkordii

Protestantské cirkvi na Slovensku v spolupráci

Protestantské cirkvi na Slovensku v spolupráci

Ekumenická púť jednoty v Bratislave 2023

Ekumenická púť jednoty v Bratislave 2023

Ekumenická púť jednoty

Ekumenická púť jednoty

Ekumenický výbor ECAV zasadal v Bratislave

Ekumenický výbor ECAV zasadal v Bratislave

Ekumenický pašiový sprievod 7.4.2023

Ekumenický pašiový sprievod 7.4.2023

Ekumenický svetový deň modlitieb v Košiciach

Ekumenický svetový deň modlitieb v Košiciach

Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2023

Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2023

Zbierka TMJK 2023

Zbierka TMJK 2023

Staršie
Strana 1 z 2