Boh je náš otec

Boh je náš otec

Nedeľa 10.9.2023
R 8, 15-17   

„Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče.“ Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.“

Už si mal niekedy vzťah s niekým, vďaka komu si sa cítil výnimočne? Ľuďom s „kontaktmi“ sa dostáva špeciálneho prístupu. Mohli by dostať vstupenky do zákulisia koncertu, vstup do VIP salóniku s bufetom alebo na najlepšie sedadlá na štadióne. Tieto asociácie nás menia na niekoho, nie na základe našich zásluh, ale na základe toho, koho poznáme. V Biblii sa nám stále dookola hovorí, že keď prijímame Ježiša, stávame sa Božími deťmi. V Biblii sa nám stále dookola hovorí, že keď prijímame Ježiša, stávame sa Božími deťmi. Wow, to je ale konexia! 
Aké iné náboženstvo alebo systém viery ponúka prijatie tvorcom sveta Biblia tiež hovorí, že môžeme volať k Bohu ako „Abba, Otče“: „prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče.“. Je to intímny pojem, ktorý sa podobá slovu „ocko“. Ak máme Boha ako nášho ocka, zmení to náš prístup k Nemu. Prechádzame z pocitu vystrašených otrokov nepoznateľného Boha k deťom, ktoré môžu bežať k Nemu a sedieť v Jeho lone, aby ich miloval a učili sa od Neho. Vidíme Ho ako niekoho, ku komu treba utekať, keď sme v ťažkostiach, a nie ako niekoho, pred kým sa máme skrývaťBoh ako náš otec mení, ako sa vidíme. Keď sa vidíme ako milované Božie deti, vidíme sa ako niekto, na kom záleží, bez ohľadu na to, kde sedíme na štadióne. 
Ešte raz si pomaly s modlitbou prečítaj úvodný text a nájdi si čas, aby si nad ním do hĺbky premýšľal: „Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče.“ Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.“
 
Zamysli sa: 
Bránia ti problémy vo vzťahu s pozemským otcom, aby si videl Boha ako „ocka“? 
Ako si myslíš, že trávenie času s „Abba“ čítaním Biblie a Jeho poznávaním môže opraviť tvoj pohľad na to, kým skutočne je? 
Máš už konexiu s Bohom? Stal si sa Jeho dieťaťom? Ak si tak ešte neurobil, môžeš to urobiť hneď teraz.

(zamyslenie inšpirované apl. Biblia you version)
Pieseň na povzbudenie:   https://www.youtube.com/watch?v=wS7n0ffWkfs