Vybavený pre svoj účel

Vybavený pre svoj účel

Streda 14.12.2022

Text: L 1 , 26-33; Jer. 1, 5

Nakoniec nastal čas splnenia prvého Božieho zasľúbenia. Hriech bol blízko svojej konečnej porážky, ale najprv musel byť Spasiteľ umiestnený do lona svojej matky. Vieme si predstaviť, aký vzrušenie muselo byť v nebi, keď prišiel čas pripravovaný tisíce rokov? Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod Zákonom,  aby vykúpil tých, čo sú pod Zákonom, a aby sme dostali synovstvo.“Ga.4,4- Ten dlho pripravovaný okamih, keď Boh poslal z neba archanjela Gabriela, aby zjavil Márii Jeho plán, bol tu.     Preto dnes premýšľajme  o Márii: mladá, pokorná, skromná, ktorú Boh vyvolil a oslovil. Keď k nej poslal anjela, poslal ho so slovami lásky. Dal jej vedieť, že bola vyvolená a nemá dôvod sa báť. Skôr, než mala čas zapochybovať alebo nechať sa preniknúť neistotou, jej dal Boh dôveru, ktorú potrebovala, aby naplnila Jeho zámer pre svoj život. 
Ako sa blížia Vianoce, obuj si „Máriine topánky“ a premýšľaj o tomto okamihu. Premýšľaj, aké neuveriteľné, možno až ohromujúce, bolo pre ňu odhaliť rozsah Božieho účelu pre ňu. Je dôležité si uvedomiť, že rovnako ako mal Boh svoj účel pre Máriu, má svoj účel aj pre teba. Tak, ako si vybral ju a zveril jej veľké plány, presne tak isto si vybral aj teba a zveril ti niečo zázračné! Požiadaj Boha, aby ti ukázal, pre čo teba stvoril, a ver, že ťa na to vybaví. Vieš, aký účel máš na tejto zemi? Aké je tvoje povolanie – poslanie? Aké sú tvoje hrivny a obdarovania?  Lebo Pavol jasne píše: Každému je však daný prejav Ducha na spoločný úžitok.“ 1Kor.12,7
Premýšľajme nad slovami Pána Ježiša z tohto podobenstva a položme si otázku, či tie hrivny – talenty rozmnožujeme, alebo sme ich zakopali. Lebo raz z toho budeme pred Pánom vydávať počet – Mat.25,14-30

Pieseň na povzbudenie:  https://www.youtube.com/watch?v=zT3sGrcCU34