Boh je Živiteľ, ON vidí a stará sa

Boh je Živiteľ, ON vidí a stará sa

Utorok 29.8.2023
Gen 22, 14

„Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko?“ R 8, 32
Už si niekedy sedel nad večerou a zamýšľal si sa, ktorý účet si môžeš dovoliť ešte chvíľu nezaplatiť, aby ťa od ničoho neodpojili? A čo sedenie v aute pri benzínke a prepočítavanie peňazí na účte, aby si presne videl, koľko benzínu si môžeš dovoliť dotankovať do auta? Život sa deje a niekedy sa deje rýchlo. Ale musíme mať na pamäti jednu vec — Boh nás vždy živí. Ide o to, že Boh sa o náš nie vždy stará spôsobom, na aký myslíme. Možno budeme chcieť, aby nám niekto dal peniaze, ale namiesto toho došlo k chybe pri našej predchádzajúcej platbe a teraz máme peniaze na účte. Mohli by sme sa pokúsiť prísť na to, ako ďaleko môžeme zájsť so zvyškom benzínu, ktorý máme v nádrži, keď si uvedomíme, že tento týždeň nemáme toľko stretnutí. Boh je schopný a stará sa o nás.   
Abrahám vedel, aké to je dôverovať Bohu. Abrahám poslušne priviedol svojho syna Izáka na horu, aby ho obetoval, veriac, že Boh mu poskytne náhradu. V Genezis 22,9-19 sa Abrahám pripravoval na obetovanie svojho jediného syna, keď anjel zvolal, aby prestal. V kríku bol baran a Abrahám použil k obetovaniu zviera namiesto svojho syna. Keď si Abrahám myslel, že nemá inú možnosť, Boh mu ju poskytol. Jehovah-Jireh znamená „Hospodin sa postará“ (Genezis 22,14). Boh sa postaral o to, aby Abrahám nemusel obetovať svojho syna. Každý jeden deň musí každý z nás robiť rozhodnutia. Rozhodnutie uskutočniť platbu a dôverovať Bohu, že sa o nás finančne postará. Voľba byť milý s vierou, že Božie Slovo je pravda. Rozhodnutie robiť dobré rozhodnutia o živote a veriť, že Boh vidí naše dobré skutky. Keď dôverujeme Bohu finančne, emocionálne a duchovne, vždy sa o nás postará, pretože to je to, kým On je. Boh je Ten, ktorý sa stará
Dnes premýšľajme nad slovami Pána Ježiša s modlitbou, nech posilní našu vieru a úplne dôveru v Jeho starostlivosť a zaopatrenie v každej, úplne každej situácii – Matúš 6,26-34
Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.“ (naučme sa naspamäť)
 
Zamysli sa: 
Existuje niečo, čo si v minulosti potreboval, dostal si to a pýtal si sa, ako sa to stalo? 
Kedy si bol schopný pomôcť niekomu sa o niečo postarať? Aké to bolo? 
Čo je jedna vec, ktorú potrebuješ od Boha? Požiadaj Ho o to.
 
(zamyslenie inšpirované apl. Biblia you version)
Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=on6jA-nBLKs