Mária

Mária

Milovaní, v predvečer Vianočných sviatkov a pomaly ku koncu našich spoločných modlitieb, chvál a Božieho slova premýšľajme dnes o Márii a jej postoji po navštívení anjela. požehnaný čas s prianím, nech napriek posledným dňom "predvianočného zhonu" máme myseľ a srdce upriamené na Pána Ježiša.