Hľadaj na správnom mieste a nájdeš

Hľadaj na správnom mieste a nájdeš

Text: Mat. 2, 1-2

Pozri sa na hociktorý Betlehem a pravdepodobne uvidíš skupinu ľudí, ktorí sa nehodia do maštale: Mudrci. Tak sme si na nich zvykli, ale ak sa pozrieš na výjav bližšie, zdajú sa byť nemiestni vo svojich prepychových šatách a so vzácnymi darmi. Ale pre mňa sú to najfascinujúcejší ľudia z vianočného príbehu. Nevieme o nich veľa. Nevieme kto sú, ani odkiaľ prišli. Biblia ich nazýva "Mudrci." Mudrci boli kombináciou filozofov, vedcov a astronómov. Boli bohatí a veľmi vzdelaní. Ale to je všetko, čo o nich skutočne vieme. Vieme však, že boli múdri. V skutočnosti sa môžeme veľa naučiť z múdrosti, ktorú preukázali vo vianočnom príbehu.

Okrem iného nás Mudrci učia stať sa hľadačmi pravdy. Múdri ľudia sa neuspokoja s dohadmi alebo špekuláciami. Chcú poznať pravdu o Bohu, svojej minulosti a budúcnosti. Mudrc sa opýtal, "„Kde je ten novonarodený židovský kráľ? (Matúš 2:2a KAT) Mudrci hľadali Ježiša. Múdri muži a ženy ho hľadajú aj dnes.

Vo svete sú dva druhy ľudí, keď ide o pravdu: špekulanti a hľadači. Špekulanti robia o pravde dohady. Špekulanti si myslia, že vedia aký Boh je. Špekulanti radi argumentujú a debatujú o Bohu, ale len hádajú - pretože v skutočnosti nechcú vedieť pravdu. Len chcú o ňom diskutovať.

Na druhej strane, Boh miluje tých, čo si nájdu čas na nájdenie pravdy. 

Hľadači robia štyri veci:
• Kladú otázky.
• Študujú.
• Sledujú, čo sa okolo nich deje.
• Robia čo sa dá, aby našli odpovede.

Hľadajú Ježiša so všetkým, čo majú. Boh miluje tých, čo hľadajú. Biblia nám vraví, "Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.(Deuteronómium 4:29 KAT) Ak si skutočne odhodlaný objaviť pravdu, nemôžeš zlyhať. Boh ťa nenechá.

„Ale keď budeš tam hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš Ho, ak Ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou.“

Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=ZEmuPm91UvA