Boh je sebestačný

Boh je sebestačný

Sobota, 2.9.2023
Sk 17, 24-28

„Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko.“
 
Pamätáš si, ako si si prvýkrát uvedomil, že bicykluješ úplne sám? Uvedomenie si, že ťa mama alebo otec pustili a nepotrebuješ ich, je uvoľňujúce. Si plný nezávislosti a sebavedomia, ako si uvedomuješ, že máš veci pod kontrolou. Môžeš bicyklovať kamkoľvek budeš chcieť. Rovnaký bod môžeme dosiahnuť aj v našom vzťahu s naším nebeským Otcom. Keď sa veci vyvíjajú dobre, prechádzame sami, akoby sme Ho nepotrebovali — až kým nenarazíme na spomaľovač alebo na výmoľ. V tom momente sa nám pripomína, že sme stále krehkí a vždy potrebujeme nášho Otca. 
Na rozdiel od nás je Boh skutočne sebestačný. Všetky veci je potrebné odovzdať Jemu. Všetko, čo máme, pochádza od Boha, a nemôžeme Mu dať nič, čo nám už nedal. Boh stvoril svet a všetko v ňom (Žalm 24,1). Každý dobrý dar je od Neho. Boh nepotrebuje paláce ani chrámy. Namiesto toho sa rozhodol žiť vo vnútri každého z nás, naplniť nás svojím Duchom, Duchom Svätým. Boh do nás vložil život a dych, aby sme Ho mohli hľadať prostredníctvom našej slobodnej vôle. Keď to urobíme, bude sa dať nájsť, pretože od nikoho nie je ďaleko. Boh od nás nič nepotrebuje. Chce pre nás vzťah, pretože vie, že naše životy sú naplnené, keď sú zdieľané s Ním. 
Zamysli sa:  
Ako sa cítiš, keď vieš, že Boh nechce, aby od teba niečo dostal? 
Robil si niečo len preto, že si si myslel, že Boh potrebuje, aby si to urobil? 
Čo, ak také niečo existuje, sa musí v tvojom živote zmeniť na základe toho, čo si dnes čítal?
 
(zamyslenie inšpirované apl. Biblia you version)
Pieseň na povzbudenie:   https://www.youtube.com/watch?v=HaxH7cshFno