a) Slovenské evanjelické cirkevné organizačné jednotky v zahraničí

 Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike (cirkevné zbory so slovenským jazykom):

- Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe:
Sídlo, zborová miestnosť: V Jirchářích 14/152, 110 00 Praha 1 – Nové Město; www.slovenskyzbor.cz, www.evanjelici.cz; zborový farár - štatutárny: Mgr. Marián Čop, +420 721 369 750, marian.cop@ecav.cz, zborová farárka: Mgr. Jana Gregerová, +420 775 505 979, gregerova@ecav.cz; zborový dozorca: Ing. Štefan Ryba. Služby Božie v slovenčine v nedeľu o 9.30 hod. v chráme sv. Michala, V Jirchářích 14/152, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
 
- Cirkevný zbor ECAV v ČR v Brne:
Kontakt na zborového farára: Mgr. Martin Grombiřík, +420 777 043 375, martin.grombirik@ecav.czsbor.brno@ecav.cz poverený farár: Rev. Jaroslav Kratka, Celní 4, 639 00 Brno, +420 736 510 810, kratka@ecav.czwww.ecavbrno.cz; zborový dozorca: Pavel Pavlík. Služby Božie v slovenskom a českom jazyku v nedeľu o 17.00 hod. v kostole CČSH, Botanická 1, Brno.
 
- Cirkevný zbor ECAV v ČR v Plzni:
Farský úrad: Antonína Uxy 854/6, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí; +420 605 333 014, sbor.plzen@ecav.cz, zbanek@luther.cz, www.cirkev-av.cz; zborový farár: Dominik Friedrich Žbánek; zborová dozorkyňa: Mgr. Michelle Tesařová. Služby Božie v kostole U Ježíška, U Ježíška 3, 301 00 Plzeň; v slovenčine v nedeľu o 18.00 hod., v češtine v pondelok o 18.00 hod.
 
- Ďalšie informácie:
Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike, Sídlo: V Jirchářích 152/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město, e-mail: ecav@ecav.cz; info@ecav.cz, web: www.ecav.cz
Predsedníctvo ECAV v ČR (štatutári cirkvi): Bc. Martin Damašek, M.A., předseda Synodu ECAV v ČR; Mgr. Ladislav H. D. Holík, místopředseda Synodu ECAV v ČR

Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Budapešti
Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség, H-1081 Budapest, Rákóczi ut. 57/a, Maďarsko; tel./fax +36-1-787 31 70, hilda.fabulya@lutheran.huwww.szlovak.lutheran.hu; námestná farárka: Mgr. Hilda Guláčiová- Fabuľová, +36-20 824 83 97; zborový dozorca: Ján Győry; kantorka: Zita Tóthová- Telekiová. Služby Božie: nedeľa 10:00 v modlitebni.

Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku, Chorvátsko
Evangelička a. v. Slovačka crkvena općina u Iloku, Trg. Adama Vereša 1, 322 36 Ilok, Chorvátsko; +385 32 596 272, fax +385 32 592 869, duchovní: Mgr. Dušan Saják − zborový farár, +385 914 100 131, dusan.sajak@gmail.com, Mgr. Božena Sajáková − námestná farárka, +385 32 592 869, bojka.sajakova@gmail.com; zástupca zborového dozorcu: Jozef Cinkotský, zborový kurátor; kantori: Biľka Ježíková, Daniel Pucovský

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Soľanoch, Chorvátsko
Evanglička crkvena općina Soljani, Vladimira Nazora 4, 32 255 Soljani, Chorvátsko; +385 914 100 127, svetlanavojnicfeldi@gmail.com; Mgr. Svetlana Vojničová Feldyová − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Zuzana Pravdová; služby Božie: nedeľa 9:30

Slovenský evanjelický luteránsky seniorát v Rumunsku
315500 Nădlac ( Nadlak ), P-ța Unirii, nr. 1, judeţul Arad, Rumunsko; senior: Mgr. Juraj Dušan Vanko PhD., vanko.mail@gmail.com, +40 744 595 968, seniorálny dozorca Dr. Štefan Kováč, stefankovacs68@gmail.com

Slovenský evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Nadlaku
315 500, Nădlac, P-ța Unirii nr.9 Jud. Arad, Rumunsko, luterannadlak@gmail.com, zboroví farári: Mgr. Ľudovít Andrej Bobčok, +40 741 578 413, bobcsok@gmail.com a Mgr. Juraj Dušan Vanko PhD., vanko.mail@gmail.com, +40 744 595 968, zborový dozorca: Mgr. Pavel Nagy Gyuriș Krokoș, +40 742 516 719, ngkpavel@gmail.com

● Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku 
Biskupský úrad SEAVC v Srbsku, Ul. Vuka Karadžiča 2, 211 01 Novi Sad, Srbsko; +381 (21) 661 18 82, fax +381 (21) 52 54 43, e-mail: seavc@eunet.rs; biskup: Mgr. Jaroslav Javorník, PhD.; synodálny dozorca: Zlatko Šimák, diplom. právnik;  https://seavc.rs/

Slovenský evanjelický a. v. zbor Krista Pána v Seabrooku (Laverton), Austrália
72 - 74 Point Cook Road, Seabrook, Victoria 3028, Austrália; zborový farár: Mgr. Ján Havjar, janhavjar@yahoo.com, +61-3-9369-5675; zborový dozorca: Ján Sklenár, sklenar.j@gmail.com
Služby Božie: nedeľa 10:00

 Slovenská Synoda Sion, Spojené štáty Americké
Office of the Bishop, Slovak Zion Synod—ELCA, P.O. Box 1003, Torrington, CT 06790-1003, United States of America; szsoffices@slovakzionsynod.org; biskupka Wilma Kucharek

b) Zahraničné evanjelické cirkevné zbory na Slovensku

Medzinárodný cirkevný zbor – Bratislava International Church (BIC) ELCA
Sídlo: Panenská 26/28 (Malý kostol), 811 03 Bratislava; www. bratislavainternationalchurch.org, pastor: Kyle Svennungsen, +421 944 401 792, kyle.svennungsen@elca.org , kantorka: Ivana Jelen, M.M., M.S.M. ivana.jelen@evlyceum.sk; služby Božie: nedeľa 10:00 Malý kostol, Panenská 28