Pomoc Ukrajine

2300 utečencov podporuje Evanjelická diakonia na Slovensku

2300 utečencov podporuje Evanjelická diakonia na Slovensku

S lepším prístupom k vzdelaniu, nácviku zručností a získania životného príjmu, utečenci stabilizujú svoje rodiny na Slovensku, čím sa môžu pripájať k miestnym komunitám, zapájať sa do bežnej práce okolo cirkevných zborov a byť súčasťou širšej komunity a spoločnosti. 

Krabice požehnania 3 sú v cieli

Krabice požehnania 3 sú v cieli

Slovensko - ukrajinské popoludnie

Slovensko - ukrajinské popoludnie

„Krabice požehnania 3“

„Krabice požehnania 3“

Diakonia pomáha záujemcom o štúdium

Diakonia pomáha záujemcom o štúdium

Jazykové kurzy slovenčiny

Jazykové kurzy slovenčiny

"Krabice požehnania 2" priniesli posolstvo Božej lásky

"Krabice požehnania 2" priniesli posolstvo Božej lásky

Stretnutie ukrajinskej mládeže

Stretnutie ukrajinskej mládeže

Evanjelici na Slovensku sú v pomoci ľuďom z Ukrajiny stále aktívni aj aktuálni

Evanjelici na Slovensku sú v pomoci ľuďom z Ukrajiny stále aktívni aj aktuálni

Záujem o kurzy slovenčiny podporené diakoniou

Záujem o kurzy slovenčiny podporené diakoniou

Regionálne centrum pre zber podnetov od Ukrajincov

Regionálne centrum pre zber podnetov od Ukrajincov

Generátor pre charitatívne centrum na Ukrajine

Generátor pre charitatívne centrum na Ukrajine

Krabice požehnania 2

Krabice požehnania 2

Mapovali aktuálnu pomoc odídencom z Ukrajiny

Mapovali aktuálnu pomoc odídencom z Ukrajiny

Nové kurzy slovenského jazyka v Dolnom Kubíne

Nové kurzy slovenského jazyka v Dolnom Kubíne

Generátor do Petrodoliny

Generátor do Petrodoliny

Naša pomoc ľuďom na Ukrajine pokračuje

Naša pomoc ľuďom na Ukrajine pokračuje

Jazykové kurzy v Nitre

Jazykové kurzy v Nitre

Tábor pre 16 detí z Ukrajiny

Tábor pre 16 detí z Ukrajiny

Viac ako 50 komunít v ECAV podporuje odídencov a odídenkyne

Viac ako 50 komunít v ECAV podporuje odídencov a odídenkyne

Krabice požehnania sú doručené

Krabice požehnania sú doručené

Krabice požehnania sú na Ukrajine

Krabice požehnania sú na Ukrajine

Zbombardovaný sklad v Kyjeve

Zbombardovaný sklad v Kyjeve

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu II.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu II.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu I.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu I.

Staršie
Strana 1 z 2