PRINC POKOJA

PRINC POKOJA

Texty: Iz 9, 6; J 16, 33
Jedným zo základných synonym Vianočných prianí a túžob je už viackrát v týchto zamysleniach spomínaný „pokoj“. Želáme si „pokojné sviatky“. Čo tým ale myslíme. Obávam sa, že naše myšlienky a priania sú veľmi povrchné alebo krátkodobé. Chceme mať aspoň pár dní kľud, pokoj, bez stresu, zhonu, práce a tých bežných povinností, chceme aspoň na chvíľku „vypadnúť“ k nášho kolotoča života a zažiť atmosféru pokoja a radosti. Zmyslom Vianoc ale nie je, aby sa chaos, stres, nepokoj vrátili z odložením vianočného stromčeka či s ukončením prázdnin. Ak je pre nás tento pocit zmyslom Vianoc, tak sa úplne míňame a prichádzame o ich skutočnú hodnotu a zmysel.
Stredobodom Vianoc je práve „Knieža – princ pokoja“. Určite si pamätáme slová anjelov, ktorí pastierom na poli oznamovali narodenie dieťatka v Betleheme: „A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lk 2, 13-14 Nádherné svedectvo a uistenie od samotných anjelov, že tu na zemi, v našich zápasoch, bojoch, strachu o život a existenciu, o zajtrajšok zrazu prichádza svetlo, nádej, istota, že kto sa obráti na Knieža pokoja bude mať tu na zemi pokoj, mier a nebeskú istotu.

Tento, pre náš život tak zásadný dôraz ,vidíme v slovách Pána Ježiša, ktoré povedal na konci svojho pôsobenia tu na zemi svojim učeníkom: „Toto som vám povedal, aby ste našli /mali/ vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ J.16,33 Nie je náhodou, že keď Boh oznámil Ježišov príchod, nazval ho Kniežaťom pokoja. Boh poznal boje, ktorým budú čeliť jeho učeníci po Jeho odchode, a pozná boje, ktorým čelíme dodnes.

Tak často sa snažíme ovládať každý aspekt nášho života, kladieme váhu každej situácie na vlastné plecia, až nás to neraz tlačí k zemi, vedie do úzkostí a depresií, do vyhorenia a ustarostenosti. Úplne zbytočne. Pán Ježiš nikdy nechcel, aby sme to niesli sami. Keď sa rozhodneme uprednostniť náš vzťah s Ježišom a prinesieme Mu svoje starosti, sme slobodní prijať nadprirodzený pokoj, ktorý prúdi priamo od Neho. Už pred narodením Ježiša nám Boh poskytol odpoveď na všetky starosti, ktoré môžeme niesť skrz vládu jeho Syna — aké neuveriteľné! Máme milosť a privilégium „nájsť /mať/ pokoj“. Nie ľudský, emočný, povrchný, ktorý spľasne ako bublina pri prvom náznaku problému či strachu. Drahý priateľ, máš úplne inú kvalitu pokoja: „A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ Fil 4, 7 Pokoj a mier Pána Ježiša ide nad náš obmedzený rozum a pohľad, tento pokoj má moc chrániť to najvzácnejšie – naše srdca a mysle.

Zo srdca nám žehnám, drahí a vzácni priatelia, aby presne táto kvalita pokoja aj dnešnú adventnú nedeľu zavládla vo vašich srdciach, mysliach a domácnostiach. ON, „Princ pokoja“ má moc zmeniť všetko vo váš prospech a na vašu úplnú radosť. To je Jeho túžba. Žehnám vám, aby ste to zažili naplno.

Premýšľajme s modlitbou nad týmto slovom: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.“Fil.4,6-6 - A BOH POKOJA BUDE S VAMI

Modlitba: Otče, veľmi Ti ďakujem za pokoj, ktorý mi poskytuješ skrze Tvojho Syna Pána Ježiša. Pomôž mi pamätať na to a odpočívať v Tvojej prítomnosti. Bez ohľadu na to, čomu čelím, si so mnou a ponúkaš pokoj, ktorý prevyšuje všetko pochopenie — ďakujem Ti za to!