Vydavateľstvá

Tranoscius, a. s.
Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel./fax: 044/552 30 70
Web: www.tranoscius.sk
Riaditeľ: Ing. Peter Gärtner, 0918 220 669, gartner@tranoscius.sk
Šéfredaktor vydavateľstva: Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin, sefredaktor@tranoscius.sk
Redaktorky periodickej tlače: Mgr. Eva Bachletová, PhD., 0918 828 566, eva.bachletova@tranoscius.sk; Mgr. Emília Mihočová, 0918 828 302, evychod@vdecav.sk, Mgr. Damankošová Ivana – 0918 103 712, damankosovai@yahoo.com, odbyt: 044/5526343, odbyt@tranoscius.sk, predplatné: 044/3240508, predplatne@tranoscius.sk, učtáreň: 044/3240504, uctaren@tranoscius.sk, sekretariát: 044/5523070, sekretariat@tranoscius.sk

ViViT, s. r. o.
– vydavateľstvo kresťanskej literatúry
Adresa: Krvavé pole 28, 060 01 Kežmarok (Ing. Mikuláš Lipták)
Tel. 052/452 53 61, e-mail: vivit@vivit.sk, web: www.vivit.sk

Polárka
– vydavateľstvo severskej evanjelickej literatúry (Mgr. Michal Hudák)
Adresa: 032 42 Vavrišovo 333
Tel. 044/527 11 04, e-mail: hudakpolarka@gmail.com

Perlička 
− vydavateľstvo časopisu Perlička, kníh, zošitov a maľovaniek pre kresťanské deti
Adresa: Zemianske Lieskové 432, 913 05 Melčice-Lieskové, obchodný zástupca: Mgr. Ondrej Peťkovský, PhD.
Tel. 0903 245 574, e-mail: casopis.perlicka@gmail.com

Kníhkupectvá

Kníhkupectvá Tranoscius, a. s.:
Liptovský Mikuláš, Tranovského 1, 044/551 48 39
Kníhkupectvo Nákupné centrum RGB, Kamenné pole 3, Liptovský Mikuláš, 044/324 05 11
Liptovský Hrádok, SNP 324, 044/522 21 23
Dolný Kubín, Radlinského 1, 043/586 50 15

Evanjelické kníhkupectvo Patmos
Hlavná 137, 080 29 Prešov, 0908 987 663, patmos@patmos.sk

Predajňa kresťanskej literatúry, hudby a upomienkových predmetov BRÁNA
Zvonárska 23, Košice, 055/622 00 96, brana@sem.sk

Kníhkupectvo Jonatán – Vysokoškolské biblické hnutie 
Legionárska 2, 811 07 Bratislava, 02/55 56 30 40, jonatan@vbh.sk

Kníhkupectvo Kruh – ponuka kresťanskej literatúry a darčekových predmetov s kresťanským motívom, Čsl. armády 18, 934 01 Levice, 0903 740 088, knihkupectvokruh@gmail.com, www.knihkupectvokruh.sk

Celocirkevné časopisy (podľa abecedy)

Cestou svetla
– časopis ECAV na Slovensku venovaný záujmom evanjelizácie
Kontakty: Krvavé pole 28, 060 01 Kežmarok, 052/452 53 61, vivit@vivit.sk; administrácia: Mgr. Ján Jančo, 935 32 Kalná nad Hronom, 036/639 51 81, 0905 166 598, jankojanco@gmail.com; zodpovedný redaktor: Ing. Mikuláš Lipták

Cirkevné listy
– mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania; Tranoscius, a. s.
Kontakty: Cirkevné listy, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava, cirkevnelisty@tranoscius.sk

Dúha
– časopis pre kresťanské deti, vydavateľstvo Tranoscius, a. s.
Kontakty: SNP 3/20, 916 01 Stará Turá, 032/776 26 15, duha@tranoscius.sk; redaktorka: Mgr. Iveta Topolčanyová

Evanjelický posol spod Tatier
– týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku, založený v roku 1910
Kontakty: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044/324 05 03, riaditeľ: Ing. Peter Gärtner, redaktorky: Mgr. Eva Bachletová, PhD., 0918 828 566, eva.bachletova@tranoscius.sk; Mgr. Emília Mihočová, 0918 828 302, emilia.mihocova@tranoscius.sk, Mgr. Ivana Damankošová, 0918 103 712, damankosovaivana@gmail.com

Evanjelický východ
– mesačník VD ECAV na Slovensku
Kontakty: BÚ VD ECAV, Hlavná 137, P. O. Box 119, 080 01 Prešov,
051/772 25 15, 0918 828 302, redakcia@evychod.sk, sefredaktor@evychod.sk, listy@evychod.sk; šéfredaktorka: Mgr. Emília Mihočová

Perlička 
− kresťanský náučno-vzdelávací mesačník pre deti od 2 do 8 rokov Kontakty: Zemianske Lieskové 432, 913 05 Melčice-Lieskové, 0903 245 574, casopis.perlicka@gmail.com

Rozmer
– časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu
Kontakty: Svoradova 3, 811 03 Bratislava 1, 02/20 72 28 38, rozmer@sekty.sk, www.rozmer.sk; šéfredaktor: ThDr. Boris Rakovský

Služba slova
– homiletický časopis ECAV na Slovensku. Pracovná príručka pre duchovných ECAV na Slovensku.
Kontakty: Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Palisády 46, 810 06 Bratislava, 0918 828 010, misia@ecav.sk; šéfredaktor: Mgr. Štefan Kiss

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), Mlynská dolina 1, 845 45 Bratislava 15

Slovenská televízia
Náboženská publicistika STV, Mlynská dolina 1, 845 45 Bratislava
Vedúca: Mgr. Soňa Koželová, 0919 248 609, 02/32 50 55 15, sona.kozelova@rtvs.sk
Dramaturg: Mgr. Matej Synak, 0919 243 492, matej.synak@rtvs.sk

Slovenský rozhlas
Odbor vlastnej tvorby, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15
Manažérka programu kultúrnej a náboženskej publicistiky: Mgr. Soňa Koželová, 0919 248 609, 02/32 50 55 15, sona.kozelova@rtvs.sk
Moderátorka a redaktorka: Mgr. Dagmar Mozolová, 02/60 61 12 53, 0905 369 006, dagmar.mozolova@rtvs.sk