Prísľub Vianoc

Prísľub Vianoc

Štvrtok 15.12.2022

Text: R 1, 2-3

 
Vždy som veril v prísľub Vianoc. Tento čas roka je naplnený niečím veľmi zvláštnym, úžasným, ba až magickým (pri najlepšom použití tohto slova). A tak je to aj pri pohľade späť až do môjho najranejšieho detstva. 
Počas Vianoc máme pocit údivu, krásy a očakávania. Tešíme sa, že budeme s blízkymi, rodinou a priateľmi a že budeme jesť výborné jedlo. Je to úžasné obdobie roka. Je to tiež čas, ktorý sa do veľkej miery vyznačuje absenciou podlosti. Existuje láskavosť, ktorú si ľudia navzájom prejavujú, dokonca aj voči cudzím. 
Ale je tu otázka: Skutočne plnia Vianoce svoj prísľub? Niekedy áno - trochu v jednom a trochu v inom. Ale väčšinou Vianoce skutočne nič nenaplnia. V skutočnosti to, čo prinesú, je len veľa ťažkostí. Ak si muž, tvoj krvný tlak sa v tomto ročnom období dramaticky zvýši. Jeden britský psychológ vypracoval štúdiu a zistil, že vianočné nákupy sú skutočne nebezpečné pre zdravie mužov kvôli ich účinku zdvihnúť im krvný tlak. Rovnaká štúdia tiež odhalila, že krvný tlak žien týmto rituálom sviatočných nákupov nebol ovplyvnený. 
Aké sú teda Vianoce vo svojom najhoršom obraze? Je to nepríjemná, komerčná, prázdna, vyčerpávajúca a veľmi drahá udalosť, ktorá sa tiahne celé mesiace. 
A aké sú Vianoce vo svojej najlepšej podobe? Je to pohľad na niečo, čo prichádza: krása... úžasná hudba... uctievajúci anjeli... láska ... teplo... sľub... nádej. Pretože keď sa nad tým zamyslíš a načrieš do hĺbky, Vianoce sú prísľubom. Sú prísľubom vecí, ktoré prídu. Pretože Vianoce sú v prvom rade tou najlepšou správou: Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých Písmach, evanjelium o jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a podľa Ducha svätosti je ustanovený vzkriesením z mŕtvych ako Boží Syn s mocou, evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ R 1, 1-4
 
Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=az7ydel6q9Q