Nádej

Nádej

Piatok 16.12.2022

Text: Žid 10, 19-23

Čo je nádej? Je výrazný rozdiel medzi definíciou nádeje, ktorú používame z bežného ľudského hľadiska a definíciou nádeje, ktorú nachádzame na stránkach Svätého písma. Je celkom bežné mať nádej, že? Máme nádej, že dostaneme prácu. Dúfame, že naše deti sú slušne vychované. Máme nádej, že zarobíme dosť peňazí, aby sme zaplatili účty. Ale naša ľudská nádej znamená istú mieru neistoty. Veci nie sú isté, sú to možnosti, ale nie istoty. V Písme je však nádej zbavená neistoty. V skutočnosti, istota je jadrom nádeje, pretože spočíva v stabilite v Bohu, v Jeho charaktere a v Jeho vôli, ktoré sú neochvejné. Biblickú nádej možno teda definovať ako „sebavedomé očakávanie a túžba v budúce dobro“. 
V Písme tiež vidíme tesné prepojenie medzi nádejou a vierou. V liste Židom 6,11-12 pisateľ   používa výraz „plné rozvinutie nádeje“. Táto fráza je tiež použitá v Hebrejom 10,22 ako „v plnej istote viery“. Viera, ktorá je pre nás definovaná v Hebrejom 11,1 nám hovorí, že „viera je podstatou toho, v čo dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme.“ Nádej je teda prvkom viery, ktorá sa zameriava konkrétne na budúcnosť, pričom viera zahŕňa dôveru a vieru v Boha v našu minulosť, našu prítomnosť a budúcnosť. Toto rozlíšenie je podstatné pre pochopenie dôvery, ktorá spočíva v biblickej nádeji. Nádej je pre našu vieru zásadná.
(inšpirované you version Bibie, 121 Advent)
 
Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=FnPX6RcEj5A