Boh je Láska

Boh je Láska

Pondelok 4.9.2023
 1J 4, 7-17
 

Naša kultúra je posadnutá láskou. Romány a romantické filmy nás učia, že láska by nás mala prinútiť cítiť sa dobre a mali by sme robiť všetko, čo je potrebné — aj keď je to zlé — aby sme dosiahli to, čo chceme. Ale sexom pobláznená vášeň nie je všetkým tým, o čom je láska — ak je toto vôbec  láska. Keď bol Nový zákon preložený z gréčtiny, minimálne štyri slová boli preložené ako láska: storge (obľubovať niekoho z nežnosti alebo familiárnosti), philia (láska medzi priateľmi), eros (pocit 'zamilovania'), agape (bezpodmienečná láska Boha). S toľkými emóciami zahrnutými v jednom slove je ľahké pochopiť, ako môže byť idea lásky pochopená nesprávne. 

V liste starým kresťanom nám Ján, jeden z Ježišových najbližších, ponúka lepší spôsob, ako porozumieť láske. 1. Jánov 4, 8 hovorí: „Boh je láska.“ Láska nie je niečo, čo Boh robí; On ňou je. Boh je zdrojom našej schopnosti milovať. A keď sa pozeráme na Boha ako na štandard toho, ako milovanie vyzerá, mení to, ako sa k sebe správame. Božia láska sa najlepšie prejavuje v Ježišovom živote a smrti. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“ J 3, 16. Božia láska je obetavá; nespolieha sa na pocity alebo túžbu. Božia láska je nekonečná a úplná; nepozerá na niekoho alebo na niečo lepším spôsobom. Keď sa pozrieme na kultúru, láska sa stala popleteným, mätúcim slovom. Ale v Kristovi bola láska vykúpená. Iba keď skutočne poznáme Boha, sme schopní milovať tak, ako miluje On. Jánova výzva pre cirkvi za jeho čias je rovnakou výzvou, akej čelíme dnes. Keď sme zažili túto lásku, sme povolaní ísť von a zdieľať ju s ostatnými „My milujeme, lebo on nás miloval prvý.“ 1J 4, 11 
Čítajme si a premýšľajme s modlitbou nad 1J 4, 7-17
 
Zamysli sa: 
Aký je jeden spôsob, ktorým Boh ukázal, že Jeho láska sa líši od tej, ktorú ponúka svet? 
Aký je jeden spôsob, ktorým dnes môžeš vyjadriť Božiu lásku?
 
(zamyslenie inšpirované apl. Biblia you version)
Pieseň na povzbudenie:   https://www.youtube.com/watch?v=zzcdhXZLGsA