Môj vianočný príbeh

Môj vianočný príbeh

Nedeľa 25.12.2022

Text: Lk 1, 26-27

Čo keby sa Jozef a Mária objavili oblečení v drahých kožuchoch na koči s pohoničom s čestnou strážou a osobnými strážami, vo veľkom štýle, jednoducho VIP (very important personJ )? Na ich tvárach by bolo úplne zrejmé, že sú nad všetkými o stupienok vyššie a dávajú to okázalo najavo. Čo keby bol Boh vyzdobil Betlehem ako Hollywood, ktorý sa pripravuje na oscarovú noc – červený koberec, „tony“ fotografov, novinárov a televíznych kamier. Anjeli robiaci inteview s výnimočným, kráľovským párom. „Mária, Mária, vyzeráte jednoducho božsky!“
Keby bol Ježiš prišiel s takouto veľkou pompou, prečítali by sme si príbeh a pomysleli: Ach jaj, takto teda Boh v stúpil do nášho sveta!“
No pretože to tak nebolo, môžeme čítať príbeh, premýšľať a snívať. Mohol by   sa Ježiš narodiť v mojom svete? V mojom každodennom, reálnom svete? 
              Nie v tom slávnostnom, mimo platovej triedy väčšiny ľudí, s červenými kobercami, drahými autami, kamerami, titulnými stranami. Presne naopak, v takom obyčajnom, bežnom, klasickom. V našom. Žijeme v každodennom živote. Treba platiť účty, ustlať postele, pokosiť trávnik, starať sa o domácnosť, rozvážať deti... Naša tvár nebude krášliť obálky časopisov, ani nás nepozvú do parlamentu. Ale môžeme si blahoželať. Obstáli sme v kvalifikácii do moderného vianočného príbehu. Boh vstupuje do sveta prostredníctvom ľudí, ako ste vy a prichádza v dňoch, ako je ten dnešný.
Takže buďme vnímaví a počúvajme, možno sa náš vianočný príbeh odohrá práve dnes. (inšpirované M. Lucaco) 

Pieseň na povzbudenie
https://www.youtube.com/watch?v=6TQjs6ICe_Y