Jozef

Jozef

Utorok 20.12.2022

Text: Mt 1, 19-24
 
Spomedzi všetkých postáv prítomných pri narodení Krista je tu jedna, o ktorej veľa nevieme: Jozef. Najviac o ňom počujeme v Matúšovom popise Ježišovho narodenia; tam sme sa dozvedeli, že Jozefa vo sne pozdravil anjel a povedal mu, aby sa nebál prijať Máriu za svoju ženu. Jozef sa zobudil a uveril anjelovi. Z týchto krátkych úryvkov sa môžeme dozvedieť niečo dôležité: 
  1. Jozef bol „spravodlivým mužom.“ Nie veľa postáv z Biblie je známych konkrétne za ich spravodlivosť. Jozef áno. Keď mohol vystaviť Máriu verejnej potupe za neveru, preukázal láskavosť rozhodnutím sa pre zachovanie súkromia. Mal plány vážiť si Máriu ako človeka tým, že by ju prepustil v tajnosti. Namiesto zahanbenia Márie bol ochotný ísť cestou dôstojnosti. Dal nabok mužskú pýchu a ješitnosť. 
  2. Jozef bol tiež bázlivý. Zvyčajne anjeli tak veľmi vystrašia ľudí, že im povedia, aby sa ich nebáli; avšak anjel Pána hovorí Jozefovi, aby nemal strach z niečoho iného: vziať si Máriu za svoju manželku. Pravdepodobne sa obával verejnej hanby, ponižovania a možno dokonca odlúčenia od svojej rodiny. Boh to vedel a zjavil sa mu uprostred jeho strachu. 
  3. Jozef sa rozhodol veriť neuveriteľnému. Boli to neuveriteľné okolnosti, ale Jozef si radšej vybral vieru v Božie vedenie než vieru v hlasy svojej rodiny a verejnosti. Čo si myslíš, že ho to stálo?
Jozef bol ochotný stratiť veľa (a určite aj stratil) pre nasledovanie Božieho smeru — pravdepodobne riskoval vlastnú reputáciu a vzťahy so svojimi priateľmi a rodinou. Keď sa porozhliadame po našom svete, je lákavé premýšľať o všetkých rizikách spojených s nasledovaním toho, čo od nás Boh žiada. Aj Jozef mal podľa všetkého pochybnosti a otázky; koniec koncov, bol človekom ako aj my. Avšak jeho otázky a pochybnosti ho viedli späť k pravde, že Boh to má pod kontrolou. Bol Jozefovým definitívnym prameňom pravdy a istoty. 
Božie slová prehovorené cez anjela boli jediným dôvodom, prečo bol Jozef ochotný podstúpiť také obrovské riziko. Božie slová v Biblii sú tiež dôvodom, aby si mohol odvážne vykročiť a poslúchať Ho. 
Premýšľajme spolu s Jozefovým príbehom:  Čo ťa môže Jozefova reakcia na jeho sen naučiť o dôverovaní Bohu? Zamysli sa nad jednou vecou, ktorú ťa Boh vyzýva urobiť, ktorá si vyžaduje zariskovať. Čo by to mohlo byť?
(inšpirované „YOU VERSION“)
S modlitbou za vás Stanislav Kocka
 
Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=OScnkYHWLuk