Boh je hnevlivý

Boh je hnevlivý

Štvrtok 07.09.2023
Nahum 1, 2-8
„Hospodin je zhovievavý a veľkodušný, ale vinníka nenechá bez trestu. Vo víchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom pod jeho nohami.“ Nah 1, 3
 
              Neradi premýšľame o Božom hneve. „Hnev“ nás núti myslieť na nekontrolované pokušenia a hroziace tresty. Je ťažké spojiť toto slovo s nebeským Otcom, ktorý nás úplne miluje. Ale práve preto, že nás Boh miluje, cíti hnev. Na rozdiel od ľudského hnevu je Boží hnev svätý, pretože nikdy nie je výsledkom zlej nálady. Nikdy nad ním nestratí kontrolu. Boží hnev je voči hriechu a zlu, pretože hriech nás ničí a drží nás od Neho oddelených.  
Nechceme boha, ktorý nie je proti hriechu a zlu. Iba Boh, ktorý nás miluje, môže tak nenávidieť hriech, že urobí všetko, čo je potrebné, aby nás pred ním zachránil (Efezanom 2, 1-4). Každá ľudská bytosť, kým ju Duch Svätý nezmení, je Božím nepriateľom. Biblia hovorí, že Boh je s nami trpezlivý, aj keď sa mu vzpierame, pretože chce, aby boli všetci spasení (Rimanom 9, 22-23). Každá ľudská bytosť, kým ju Duch Svätý nezmení, je Božím nepriateľom (Rimanom 8, 7-8). Nenávidíme Ho, pretože chceme byť naším vlastným šéfom, ale Boh nám hovorí, že „ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“ J14, 15 
Boh nám dal všetko. Žiada len to, aby sme Mu slúžili a milovali Ho. Boh nenávidí hriech a zlo a my by sme mali tiež. Ale my tak nerobíme. Zaslúžime si preto Jeho hnev. Boh nás však miluje tak veľmi, že poslal Ježiša, aby prijal Jeho hnev namiesto nás (Ján 3,16). Ak si nezaslúžime Boží hnev, Ježiš zomrel pre nič za nič. Ak však prijmeme Ježišovu smrť ako trest, ktorý si zaslúžime, môžeme si byť istí, že Boží hnev na nás nikdy nezostúpi. 
 
Zamysli sa: 
Už si sa niekedy zamyslel nad tým, že si zaslúžiš Boží hnev? Prečo áno alebo prečo nie? 
Aká je jedna vec, ktorú si sa dozvedel o Božom hneve, ktorá ti k Nemu dáva väčšiu bázeň? 
Spomenieš si na čas, kedy si požiadal Ježiša, aby v tvojom mene prijal Boží hnev a bol tvojím Spasiteľom? 
Ak áno, vyhraď si pár minút, aby si poďakoval Ježišovi za to, že ťa zachránil. Ak nie, môžeš urobiť toto rozhodnutie ešte dnes.
 
(zamyslenie inšpirované apl. Biblia you version)
Pieseň na povzbudenie:   https://www.youtube.com/watch?v=cAMi2cj5UbA