Boh je náš potešiteľ

Boh je náš potešiteľ

Piatok 08.09.2023
2K 1, 3-5

„Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil.“ 2K 1, 3-4
 
Lekár vstupuje do miestnosti s bolesťou na tvári a potvrdenou diagnózou rakoviny. Policajt zaklope na dvere, aby oznámil správy, ktoré rodič nechce počuť. Niekto, kto sľúbil, že nikdy neopustí, odíde. List o zamietnutí zničí budúce plány. Niekedy potrebuje každý z nás potešenie. Bolesť, zármutok a tragédia sú všade. Neexistuje žiadny fyzický spôsob, ako sa im vyhnúť. Nie sme však uviaznutí, odsúdení na čakanie na ďalšiu ranu, pretože slúžime Bohu, ktorý je Otcom všetkého súcitu a útechy. V 2. Korinťanom 1, 3-4 hovorí Pavol na základe vlastných tragických skúseností o sile Božej útechy. Pavlovi neboli ťažkosti cudzie. Zažil obrovské utrpenie, ktoré ho malo zlomiť. Vedel však, kam bežať v ťažkých časoch, a znova a znova svedčil o vernosti a realite Božích upokojujúcich dotykov a prítomnosti. Nielenže Pavlov život ukázal, ako to vyzerá, keď získaš nadprirodzený súcit, ale ukázal, ako ten istý súcit preniká iných. Pavol zasvätil svoj život zdieľaniu evanjelia. Bol neuveriteľným povzbudením pre kresťanov po celom svete bez ohľadu na jeho situáciu. Ale Pavol nebol superhrdina. Vplyv jeho služby bol priamym dôsledkom Ducha Svätého v jeho vnútri. Keď sa Pavol držal Boha, jeho milujúce potešenie bolo viac než dosť na to, aby sa s ostatnými podelil. Neexistuje koniec Božieho súcitu. Jeho túžba a schopnosť vziať nás do svojej náruče nie sú obmedzené okolnosťamiČi sú naše ťažkosti dôsledkom činov niekoho iného, našich vlastných nemúdrych rozhodnutí alebo čistej náhody, Boh chce byť našou ochranou a silou. Rovnako ako v Pavlovi, aj v nás je Duch Svätý. To znamená, že máme prístup k neobmedzenému množstvu povzbudenia a nádeje, ktoré prijímame a dávame ostatným. 
Zamysli sa: 
Ako zvyčajne reaguješ na ťažké situácie? 
V ktorej oblasti tvojho života si mohol vidieť Božie potešenie? Poznáš niekoho, kto potrebuje také potešenie, ktoré môže dať iba Boh? 
Ako by to vyzeralo potešiť túto osobu spôsobom, akým ťa v minulosti potešil Boh?
 
Pieseň na povzbudenie:  https://www.youtube.com/watch?v=WNadhwE5LIY