Zistenie aktuálnej spotreby v HVPS ECAV

Aktuálnu spotrebu za daný mesiac si viete skontrolovať tak, že pri zapnutých mobilných dátach napíšete do prehliadača tento odkaz biznisportal.o2.sk a následne sa Vám na obrazovke objaví Vaša aktuálna spotreba prevolaných minút, poslaných sms a spotrebovaných mobilných dát za aktuálny mesiac (Pozn. funguje to len pri zapnutých mobilných dátach, nie wifi!).

Obr. Zobrazenie aktuálnej spotreby