Archív 2015

Primátor Bratislavy prijal zástupcov cirkví

Primátor Bratislavy prijal zástupcov cirkví

V utorok 22. 12. 2015 v Primaciálnom paláci v Bratislave primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal spolu s riaditeľom Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy Martinom Maruškom prijali predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Na stretnutí sa zúčastnil aj generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

Sústredenie druhákov EBF UK v Brestovci

Sústredenie druhákov EBF UK v Brestovci

Študenti druhého ročníka evanjelickej teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave boli 11. – 13. decembra 2015 na duchovnom sústredení na Myjave.

Služby Božie v Bratislave na Vianoce 2015 a Nový rok 2016

Služby Božie v Bratislave na Vianoce 2015 a Nový rok 2016

Best students of the Evangelical Lutheran Theological Faculty were awarded

Best students of the Evangelical Lutheran Theological Faculty were awarded

On Wednesday, the 16th December 2015, was held academic worship service, the last one service in the school semester 2015/2016, at the space of the hall Evangelical Lutheran Theological Faculty of the Comenius University in Bratislava. The service was connected with International day of Students and was connected with submitting the scholarship for the best students 2nd to 5th year of study, study program Evangelical Theology. Scholarships are granted from the Fund of Samuel and Žofia Peressény.

Ocenenie najlepších študentov EBF UK

Ocenenie najlepších študentov EBF UK

V stredu 16. 12. 2015 sa v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave konali akademické služby Božie, posledné v tomto semestri. Spojené boli s Medzinárodným dňom študentov a s odovzdávaním štipendia pre najlepších študentov 2. − 5. ročníka evanjelickej teológie z Fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov.

Pastiersky list na 1. sviatok vianočný 2015

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na 1. sviatok vianočný 25. decembra 2015

Vianočné prianie 2015

Vianočné prianie 2015

Médiá počas sviatkov 2015

Médiá počas sviatkov 2015

Vianočný koncert vo Zvolene 27. 12.

Vianočný koncert vo Zvolene 27. 12.

Vianočný koncert vo Vranove 27. 12.

Vianočný koncert vo Vranove 27. 12.

CZ ECAV Vranov nad Topľou vás pozýva na Vianočný organový koncert v nedeľu 27. 12. 2015 o 16.00 hod. v Ev. a. v. kostole vo Vranove nad Topľou.

Benefičný koncert vo Švábovciach 27. 12.

Benefičný koncert vo Švábovciach 27. 12.

CZ ECAV Švábovce vás pozýva na Vianočný benefičný koncert, ktorý sa bude konať v Nedeľu po Vianociach 27. 12. 2015 o 16.00 hod. v Ev. a. v. kostole vo Švábovciach. Výťažok z koncertu bude venovaný SED Dom na polceste Veľký Slavkov.

Generálny biskup v Myjave na záver Roka Ľudovíta Štúra a adventné koncerty

Generálny biskup v Myjave na záver Roka Ľudovíta Štúra a adventné koncerty

V 2. adventnú nedeľu 6. 12. 2015 si v CZ ECAV Myjava pripomenuli ukončenie Roku Ľudovíta Štúra. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. Okrem toho sa každú adventnú nedeľu konali predvianočné koncerty.

V Senici si pripomenuli Š. Pilárika a J. Bežu

V Senici si pripomenuli Š. Pilárika a J. Bežu

Služby Božie v Senici na 3. adventnú nedeľu boli spomienkou na významných mužov v histórii cirkevného zboru: Štefana Pilárika pri 400. výročí jeho narodenia a Jána Bežu pri 110. výročí jeho úmrtia. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

Zmluva s Univerzitou Komenského podpísaná

Zmluva s Univerzitou Komenského podpísaná

Dňa 18. 12. 2015 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave bola podpísaná Dohoda spoluvlastníkov o užívaní, správe a hospodárení so spoločnou vecou. Tento právny dokument nahrádza Zmluvu o nájme a spolupráci, ktorá vo viacerých svojich ustanoveniach nevyhovovala súčasným právnym predpisom.

Poďakovanie z francúzskeho veľvyslanectva

Poďakovanie z francúzskeho veľvyslanectva

Generálny biskup Miloš Klátik dostal z Francúzskeho veľvyslanectva v Slovenskej republike poďakovanie za prejav solidarity a podpory po atentátoch v Paríži.

Stretnutie s ústavnými predstaviteľmi štátu

Stretnutie s ústavnými predstaviteľmi štátu

Na podnet niektorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zorganizovalo Predsedníctvo ECAV na Slovensku v tomto adventnom čase neformálne stretnutie predstaviteľov našej cirkvi s ústavnými predstaviteľmi štátu, ktorí sa hlásia k evanjelikom.

Vianočný program besiedky

Vianočný program besiedky

Vianočný príbeh na EG v Tisovci

Vianočný príbeh na EG v Tisovci

V posledný školský deň v kalendárnom roku 2015 sa žiaci prvých ročníkov Evanjelického gymnázia v Tisovci predstavili vlastným Vianočným príbehom. Na slávnostných službách Božích s Večerou Pánovou poslúžil biskup Západného dištriktu Milan Krivda.

Adventné  stretnutie   v  Giraltovciach

Adventné stretnutie v Giraltovciach

Vzácny čas adventu využil Cirkevný zbor ECAV Giraltovce pod vedením zborového farára Mgr. Martina Fečka na to, aby pripravil adventné stretnutie dôchodcov, a to 18. 12. 2015 v Železníku a 19. 12. 2015 v Giraltovciach.

Adventný koncert v Považskej Bystrici

Adventný koncert v Považskej Bystrici

V rámci večerných adventných služieb Božích sa v piatok 18. 12. 2015 v považskobystrickom evanjelickom kostole konal adventný koncert, na ktorom sa zišlo takmer dvesto veriacich.

Linky na relácie v archíve RTVS z 20. 12.

Televízny posol: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7923/83297
Slovo: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/8392/83311

Vianočný koncert v Bardejove 22. 12.

Vianočný koncert v Bardejove 22. 12.

CZ ECAV Bardejov Vás srdečne pozýva na Vianočný koncert v utorok 22. 12. 2015 o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole v Bardejove.

Celocirkevné ofery na rok 2016

Celocirkevné ofery na rok 2016

SLOVO na 4. adventnú nedeľu 20. 12.

SLOVO na 4. adventnú nedeľu 20. 12.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 4. adventnú nedeľu 20. decembra 2015 prihovorí Mgr. Ondrej Koč st., evanjelický a. v. farár vo výslužbe.

Adventné stretnutie spevokolov GES

Adventné stretnutie spevokolov GES

Stalo sa dobrým zvykom, že Gemerský seniorát každoročne usporadúva prehliadku spevokolov cirkevných zborov GES. Dvanásť hudobných telies, zanietených pre spev duchovných piesní, tak v 1. adventnú nedeľu 29. 11. 2015 prezentovalo svoje celoročné úsilie vystúpením v chráme Božom v Rožňave.

Staršie
Strana 1 z 31