Archív 2020

Domáca pobožnosť na Nový rok (1. január 2021)

Domáca pobožnosť na Nový rok (1. január 2021)

Ofera do Fondu misie

Ofera do Fondu misie

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 4.12.2020 rozhodlo na 1. nedeľu po Zjavení - 10.1.2021, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Fondu misie. Vzhľadom na aktuálnu situáciu táto ofera zadržaná nebude a náhradný termín vám bude včas oznámený. 

Nádej 20/21

Nádej 20/21

Mediálny rok 2020

Mediálny rok 2020

Dobre to poznáme: na televíznej obrazovke sa objavujú reklamné spoty, na ktorých futbalový odborník súperí s mladou lyžiarkou v čudesných disciplínach. Najprv vždy on charakterizuje seba, potom ju, a napokon vyhlási malú stávku. Medzi Ivanom Eľkom a Jankou Nunvářovou nie je až taký veľký vekový rozdiel ako medzi tými dvoma z reklamy. I tak reprezentujú dva rôzne svety. On je starosvetský, miluje papier. Je „papierovo gravitovaný“. Ona je človek súčasný, holduje webu a sociálnym sieťam. Je „digitálne exponovaná“. Na rozdiel od tých dvoch z reklamy však nesúperia v čudných disciplínach, ale spolupracujú. Ona deň čo deň prináša informácie, vytvára mediálne obsahy a stará sa o mediálny obraz našej cirkvi. On doň sem – tam prispeje. Rok 2020 v týchto hodinách práve vrcholí a oni dvaja by vám chceli ponúknuť malú mediálnu prechádzku ním. Nemusíte tipovať, kto čím prispel. Mená radšej označíme.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Matej Tasler

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Matej Tasler

Dnes si pripomíname 115 rokov od narodenia EVANJELICKÉHO KŇAZA, SPISOVATEĽA a DRAMATIKA Mateja Taslera. Narodil sa 30. decembra 1905 v Nimnici a zomrel 14. júla 1975 v Banskej Bystrici.

Evanjelici sa rozhodli pre dobrovoľný LOCKDOWN počas celých Vianoc

Evanjelici sa rozhodli pre dobrovoľný LOCKDOWN počas celých Vianoc

Tri predsedníctva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vydali týždeň pred Vianocami, 17. decembra 2020 svoje usmernenie k vianočným sviatkom, v ktorom pripomenuli evanjelickým cirkevným zborom ich slobodu a zodpovednosť a zároveň im predložili vážnu výzvu: „Aby predstavitelia cirkevných zborov zvážili miestnu pandemickú situáciu a okolnosti ktoré sami najlepšie poznajú a rozhodli sa zostať počas Vianoc v dobrovoľnom lockdowne. Ak to cirkevné zbory urobia, bude to vzhľadom na situáciu pochopiteľné a nikto im to nebude mať za zlé.“ (https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/usmernenie-predsednictiev-ecav-k-vianocnym-sviatkom)

Emeritný biskup Július Filo sedemdesiatročný

Emeritný biskup Július Filo sedemdesiatročný

V dňoch vrcholiaceho adventu, 17. decembra 2020, sa sedemdesiatich rokov svojho života dožil emeritný biskup Dr. H. c. Prof. ThDr. Július Filo. Narodil sa v Palúdzke, v rodine vtedajšieho vyšnobocianskeho farára a budúceho biskupa Júliusa Fila st. a Eleny rod. Kompišovej. Strednú školu absolvoval v Poprade, teológiu študoval v rokoch 1969 – 1974 v Bratislave a v Lipsku. Ordinovaný bol 3. novembra 1974.

Zomrel Július Vanovič

Zomrel Július Vanovič

Július Vanovič – literárny vedec, esejista, prozaik, redaktor. Zomrel 25.12.2020 podvečer v nemocnici v Podunajských Biskupiciach na problémy so srdcom. Evanjelické cirkev ale aj slovenský národ v ňom stratili nekompromisného bojovníka za pravdu, právo a spravodlivosť, národovca, roduverného luterána plného tvorivej invencie a jasnozrivého ducha. 

Pozostalej rodine vyslovuje Predsedníctvo ECAV úprimnú sústrasť, praje Boží pokoj, ktorý prevyšuje všetko naše pochopenie a želá veľa síl v tejto ťažkej chvíli. 

Domáca pobožnosť na Závierku občianskeho roka – Silvestra (31. december 2020)

Domáca pobožnosť na Závierku občianskeho roka – Silvestra (31. december 2020)

Webinár pre učiteľov v MŠ a na besiedkach

Webinár pre učiteľov v MŠ a na besiedkach

Školský výbor ECAV na Slovensku pozýva na webinár pre Evanjelické materské školy, vyučujúcich detskej besiedky, organizátorov "MAMY klubov" v cirkevných zboroch ECAV. 

Domáca pobožnosť na Nedeľu po Vianociach (27. december 2020)

Domáca pobožnosť na Nedeľu po Vianociach (27. december 2020)

Dajte im vedieť, že sú vám milí

Dajte im vedieť, že sú vám milí

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 27.12.2020

Domáca pobožnosť na 1. slávnosť vianočnú (25. december 2020)

Domáca pobožnosť na 1. slávnosť vianočnú (25. december 2020)

Hľadaj na správnom mieste a nájdeš

Hľadaj na správnom mieste a nájdeš

Text: Mat. 2, 1-2

Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole 2020

Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole 2020

(Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom - vedie hlava rodiny.)

Vianoce ONLINE

Vianoce ONLINE

Bratia a sestry, tu nájdete zoznam ONLINE prenosov počas Vianoc 2020. Ak viete o ďalších podujatiach, dajte nám vedieť na media@ecav.sk.

Pastieri, roľníci a ich miesto v Biblii

Pastieri, roľníci a ich miesto v Biblii

Roľnícky stav požíva v niektorých krajinách západnej Európy veľkú úctu. Je v nich silne spätý s kresťanstvom. Napríklad výstavy dobytka sa tu začínajú príhovorom kňaza, ktorý podujatie požehná. Na Slovensku sa s tým stretávame len výnimočne. Ako poľnohospodára ma teší, že udržiavame tradíciu služieb Božích, venovaných poďakovaniu za úrody zeme

Milujem ťa

Milujem ťa

Text: 1. Ján 4, 19

BOH NECHCE BYŤ „INKOGNITO“

BOH NECHCE BYŤ „INKOGNITO“

Biblický text: Ž 102, 17-23

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020

Milé sestry a milí bratia,
tohtoročné Vianoce sú v mnohom iné. V rámci kalendára prišli síce v rovnakom čase, ale slávime ich za iných spoločenských okolností. Rok 2020 sa zapíše do novodobých dejín ako čas spomalenia sveta.  Dve pandemické vlny, ktoré udreli s plnou silou, zasiahli a poznačili život všetkých nás. Vedci, odborníci, lekári hľadajú cestu – znamenie, ktoré by ukázalo východisko z napätej a zatiaľ neprehľadnej  situácie zápasu o ľudský život. Okolnosti, na ktoré sme neboli pripravení, odhalili nielen pravdu o stave spoločnosti, ale najmä pravdu o stave nášho vnútorného a hodnotového sveta. Svet spoznal krehkosť vlastných materiálnych základov, museli sme sa vyrovnať s rôznymi obmedzeniami, na ktoré sme neboli zvyknutí. Avšak spoznali sme aj pravdu o ľudskom srdci, v ktorom sa zrkadlí množstvo nenávisti, zloby, nespokojnosti a nepriateľstva. Máme nádej, že svet dostane v najbližšom čase ako vianočný dar riešenie súčasnej situácie v podobe bezpečnej vakcíny, ktorá dokáže uchrániť ľudské telo.

Lepší plán

Lepší plán

Luk.1, 57-80 a žalm 138

Martin Rázus // Suspíriá na 4. adventnú nedeľu

Martin Rázus // Suspíriá na 4. adventnú nedeľu

Poďakovanie za všetky mediálne aktivity

Poďakovanie za všetky mediálne aktivity

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 20.12.2020

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu adventnú (20. december 2020)

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu adventnú (20. december 2020)

V Prešove hľadajú asistenta učiteľa

V Prešove hľadajú asistenta učiteľa

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá asistenta učiteľa s predpokladaným nástupom od 01.02.2021. Všetky ďalšie informácie nájdete v priloženom PDF súbore.

Staršie
Strana 1 z 53