Archív 2019

Štúdium v USA

Štúdium v USA

Spolupráca so strednou školou SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL (CONCORDIA, MISSOURI , USA)funguje už od školského roku 2008/2009. Na pozvanie a ponuky čiastočného štipendia pre našich stredoškolákov od riaditeľa školy rev. Paul Mehla. Na odporúčanie ECAV na Slovensku začali študovať prví dvaja žiaci, ktorých dobré skúsenosti položili základ ďalšej spolupráce.

Oznámenie o ofere do Fondu misie 2020

Oznámenie o ofere do Fondu misie 2020

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 6.12.2019 rozhodlo na 1. nedeľu po Zjavení - 12.1.2020, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Fondu misie.

Zjavenie Pána

Zjavenie Pána

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 5.1.2020

Zomrel kantor Juraj Štefánik

Zomrel kantor Juraj Štefánik

28. decembra vo veku 96 rokov zomrel dlhoročný kantor Juraj Štefánik. Bol verným a oddaným služobníkom našej cirkvi a 52 rokov kantoroval v CZ ECAV Nové Sady. 

Nech Pán uteší smútiacu rodinu.

Zomrel brat Milan Horínek

Zomrel brat Milan Horínek

So zármutkom oznamujeme evanjelickej verejnosti, že Pán života a smrti si v nedeľu 22. decembra 2019 povolal bývalého evanjelického farára Mgr. MILANA HORÍNKA vo veku 71 rokov. V duchovnej službe v našej cirkvi slúžil 37 rokov v cirkevných zboroch v Nových Zámkoch a v Bratislave - Prievoze. Narodený a vzkriesený Pán nech teší všetkých smútiacich.

Pohreb zosnulého bude 2. januára 2020 v Devíne o 10.00 h.

Záver roka 2019

Záver roka 2019

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 29.12.2019 

Oprava krytého schodiska v Drienčanoch

Oprava krytého schodiska v Drienčanoch

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Drienčanyv roku 2019 uskutočnil viacero opráv národných kultúrnych pamiatok. Jednou z nich bola rekonštrukcia krytého schodiska, ktoré je jediným prístupom ku kostolu, k Pamätnej fare Pavla Emanuela Dobšinského, v súčasnosti Múzea slovenskej rozprávky a k pietnemu miestu, kde sú pochovaní P. E. Dobšinský, Jonatán Dobroslav Čipka, Ján Liskai a István Buzágh.

N0VÁ Služba Slova

N0VÁ Služba Slova

Hoci od januára 2016 vychádzala Služba slova zadarmo ako pomôcka pre všetkých kňazov ECAV, nie všetci ju využívali a náklady spojené s jej tlačou a distribúciou sa stali neefektívnymi. Preto sa Generálne presbyterstvo dňa 4. októbra 2019 rozhodlo vrátiť k predošlému stavu, kedy bola Služba slova poskytovaná za poplatok, ako každé iné periodikum v cirkvi. Zároveň GP rozhodlo vydávať Službu slova iba digitálne, čo tiež minimalizuje náklady na jej vydávanie.
Z povedaného by sa mohlo zdať, že príprava internetového časopisu nič nestojí a tak nemá zmysel hovoriť o financiách. Ani to však nie je celkom pravda. Aj príprava internetového časopisu si vyžaduje svoje náklady (honoráre pre autorov a spracovateľov), hlavne ak má časopis prinášať kvalitný obsah a má mať aj oku lahodiace grafické spracovanie. Preto sa uchádzame o vašu podporu vo forme predplatného. 

Jánsky koncert vo Zvolene

Jánsky koncert vo Zvolene

CZ ECAV Zvolen pozýva všetkých milovníkov krásnej hudby na vianočný Jánsky koncert, 28.12.2019 o 18:00 v kostole sv. Trojice. 

Otvorili bránu, aby prišiel k nám Kráľ slávy

Otvorili bránu, aby prišiel k nám Kráľ slávy

Vo štvrtú adventnú nedeľu (22. decembra 2019) sa uskutočnili služby Božie aj v evanjelickom chráme v Závažnej Porube. Kostol sa zaplnil do posledného miesta.

Zomrel senior v. v. Ján Klátik

Zomrel senior v. v. Ján Klátik

"Zamĺkli pery v smutnej chvíli, čo v každom čase blízkych povzbudili.
No ľudský život má svoj vymeraný čas, tam v Božom dome raz privítaš nás."
Vo veku 87 zomrel dnes 24. decembra 2019 brat senior v. v. Mgr. Ján Klátik. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 28. decembra 2019 o 11.00 hodine v Lubine.

Ďakovné služby Božie v Považskej Bystrici

Ďakovné služby Božie v Považskej Bystrici

Štvrtá adventná nedeľa 22.12.2019 sa niesla v našom považskobystrickom evanjelickom cirkevnom zbore v znamení vďaky. A to predovšetkým voči Pánovi cirkvi, ako aj voči nášmu duchovnému pastierovi, Ľubomírovi Marcinovi, za jeho 10-ročnú horlivú a obetavú službu v tomto cirkevnom zbore.

Príbeh Lutherovej reformácie na území Bratislavskej stolice

Príbeh Lutherovej reformácie na území Bratislavskej stolice

Evanjelickú historickú spisbu na konci decembra 2019 obohatila nová zaujímavá publikácia z pera Mgr. Martina Kováča. Jej názov – Príbeh Lutherovej reformácie na území Bratislavskej stolice. Dejiny bratislavských seniorátov. – prezrádza, že ide o jedinečnú publikáciu svojho druhu. Doposiaľ dejiny bratislavských seniorátov totiž nikto nespracoval. Aj keď sa na túto zložitú úlohu v štyridsiatych rokoch 20. storočia podujal niekdajší senior bratislavského seniorátu Július Adamiš, podarilo sa to až dnes, takmer po sedemdesiatich piatich rokoch.

Prenos Služieb Božích na TA3

Prenos Služieb Božích na TA3

V utorok, 24.12.2019, na Štedrý deň, odvysiela televízia TA3 priamy prenos zo Služieb Božích o 16:00. Kiež Pán požehná túto chvíľu.

Televízny prenos služieb Božích z Nitry

Televízny prenos služieb Božích z Nitry

Na 1. sviatok vianočný odvysiela Slovenská televízia priamy prenos služieb Božích z evanjelického kostola Svätého Ducha v Nitre.
Začiatok prenosu: 10.00
Kazateľ: generálny biskup ECAV Ivan Eľko
Liturg: zborový farár Ivan Boženík
Na organe hrá: Dušan Kovarčík
Piesne: č. 52, 34, 47, 53 a 595
Vystúpi aj Nitriansky evanjelický spevokol a báseň Martina Rázusa – Vianočná na úvod zarecituje presbyter Rastislav Vacho.

Štvrtá adventná nedeľa

Štvrtá adventná nedeľa

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 22.12.2019

Zelená cirkev- VYHODNOTENIE

Zelená cirkev- VYHODNOTENIE

V období od septembra do novmebra 2019 bol realizovaný projekt: "Príspevok Zelená cirkev." Zúčastnilo sa ho 8 cirkevných zborov, ktoré si rozdelili príspevok na svoje ekologické aktivity. Zelene cirkev_vyhodnotenie.pdf

Mystérium Vianoc v novom eVýchode

Mystérium Vianoc v novom eVýchode

Viete si predstaviť Vianoce bez čokolády? Jednu z najkvalitnejších na slovenskom trhu ponúka pralinkáreň belgického typu v priestoroch Starého kolégia v Prešove, sídle Biskupského úradu Východného dištriktu. V rozhovore jej príbeh predstavuje majiteľka Viktória Balarová a čitatelia sa môžu zapojiť aj do súťaže o sladkú čokoládovú výhru.

Pozvánka na vianočný koncert

Pozvánka na vianočný koncert

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vranov nad Topľou a ZUŠ vo Vranove nad Topľou pozývajú na vianočný koncert v sobotu 28. 12. 2019 o 16.00 hod. v evanjelickom Chráme Ducha Svätého vo Vranove nad Topľou.

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 4/2019

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 4/2019

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Predsedníctvo ECAV odporúča zbierku po autobusovej nehode

Predsedníctvo ECAV odporúča zbierku po autobusovej nehode

Streda 13. november 2019 sa navždy zapísala do novodobých dejín Slovenska ako čierny a tragický deň. Nehoda nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra – Kolíňany – Jelenec zasiahla do života  32 rodín. Počas tragickej udalosti zahynulo 12 osôb  vo veku od 15 do 70 rokov. Medzi nimi bolo 6 maloletých detí ako aj jeden manželský pár.

Vychádza posledné číslo Cirkevných listov tohto roka!

Vychádza posledné číslo Cirkevných listov tohto roka!

Homília Jána Podlesného, evanjelického a. v. farára na dôchodku nás na záver kalendárneho roka pozýva k tichu a k tomu, aby sme sa pred nášho Pána postavili bez slov, bez nahovárania si čohokoľvek a bez výčitiek. Tam totiž môžme pochopiť pravý stav života a nájsť povzbudenie pre ďalší rok.

Rozšírené vianočné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (č. 51-52)

Rozšírené vianočné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (č. 51-52)

Prináša homíliu brata farára Martina Škarupu, sviatočné slovo generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, Pastiersky list Zboru biskupov ECAV, výsledky volieb biskupa VD ECAV.

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku: Vianoce 2019

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku: Vianoce 2019

Pastiersky list Vianoce 2019.pdf

Operácia Vianočné dieťa

Operácia Vianočné dieťa

V sobotu 14. decembra pripravili v CZ ECAV Štítnik v spolupráci s organizáciou Samaritan´s Purse podujatie určené pre deti s názvom „Operácia Vianočné dieťa“. Deti mohli počuť evanjelium o Pánovi Ježišovi Kristovi.

Staršie
Strana 1 z 30