Archív 2014

Mayor of the capital city Bratislava is met with the representatives of the Churches in the city

Mayor of the capital city Bratislava is met with the representatives of the Churches in the city

Mayor of Bratislava Ivo Nesrovnal accepted the highest representative registered Churches, that operated in the capital city of the Slovak Republic, in a representational spaces of Primaciálny palác in Bratislava in the 23rd of December 2014.

Reštaurátorský výskum kazateľnice v Hostišovciach

Reštaurátorský výskum kazateľnice v Hostišovciach

Cirkevný zbor ECAV Budikovany, filiálka Hostišovce, v roku 2014 podával projekt cez Ministerstvo kultúry SR na reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kazateľnice v Evanjelickom a. v. kostole v Hostišovciach.

200. výročie posvätenia chrámu Božieho v Kladzanoch

200. výročie posvätenia chrámu Božieho v Kladzanoch

Nedeľa radosti a vďačnosti. Takou bola aj 4. adventná nedeľa 21. 12. 2014 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Kladzanoch (Šarišsko-zemplínsky seniorát), kde slávnostným kazateľom slova Božieho bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

Primátor Bratislavy sa stretol s predstaviteľmi cirkví v meste

Primátor Bratislavy sa stretol s predstaviteľmi cirkví v meste

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal 23. decembra 2014 prijal v reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave najvyšších predstaviteľov registrovaných cirkví, ktoré pôsobia v hlavnom meste SR.

LWF Conference on the role – "Being Church in a Transforming Europe"

LWF Conference on the role – "Being Church in a Transforming Europe"

“Listening, Serving, Empowering – Being Church in a Transforming Europe” was the theme of this year’s The Lutheran World Federation (LWF) European Regions’ Conference, bringing together the Central Eastern, Central Western, and Nordic regions of LWF Europe, hosted by Evangelical Lutheran Church in Italy (ELCI), 27. – 29. October 2014. It was attended by 55 participants from 30 member churches in 21 countries. ECAC in Slovakia was represented by General Bishop Miloš Klátik, who´s also participated on co-organization of conference.

Predvianočné aktivity v SED Košeca

Predvianočné aktivity v SED Košeca

Predvianočné obdobie v našom diakonickom zariadení neodmysliteľne patrí aj vystúpeniam detí a mládeže. Aj v tomto roku na sklonku adventného obdobia k nám zavítali žiaci z materskej a základnej školy v Košeci. Vianočným pásmom a ručne vyrobenými darčekmi potešili našich seniorov.

Čo nájdete v  Dúhe - január

Čo nájdete v Dúhe - január

Vkladačka
Školský poznámkový kalendárik na január a február
Dúhový kalendár na rok 2015
Pán Ježiš je CESTA
Elenkin príbeh: Nehoda - 1. časť

Predvianočné stretnutie jubilantov v CZ Krupina

Predvianočné stretnutie jubilantov v CZ Krupina

V Krupine sa v 4. adventnú nedeľu konala milá slávnosť. Dvadsať členov cirkevného zboru, ktorí sa v 2. polroku dožili životného okrúhleho jubilea nad 60 rokov, sa zišlo na predvianočnom stretnutí jubilantov.

Posviacka obnovenej zborovej miestnosti v CZ Bukovec

Posviacka obnovenej zborovej miestnosti v CZ Bukovec

V 3. adventnú nedeľu sme v našom cirkevnom zbore privítali vznešeného brata seniora Miroslava Hvožďaru, ktorý vykonal posviacku našej zborovej miestnosti.

Pastiersky list na 1. sviatok vianočný 2014

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktorý sa čítal v evanjelických a. v. chrámoch Božích na Prvý sviatok vianočný 25. 12. 2014

Pozdravy od generálneho biskupa a generálneho dozorcu

Pozdravy od generálneho biskupa a generálneho dozorcu

Zomrel brat senior Ladislav Fričovský

Zomrel brat senior Ladislav Fričovský

So žiaľom oznamujeme, že 20. 12. 2014 Boh života a smrti si k sebe po ťažkej chorobe povolal svojho služobníka - evanjelického kňaza, seniora v. v. Košického seniorátu, básnika a prozaika, nositeľa mnohých významných ocenení ThMgr. Mgr. art. Ladislava Fričovského, ktorý bol odvolaný do večnosti vo veku nedožitých 85 rokov. Posledná rozlúčka sa uskutoční 23. 12. 2014 o 13.00 hod. v Ev. a. v chráme Božom v Obišovciach.

Stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k problematike požehnania

Zdrojom a darcom každého požehnania je Boh. Hospodin ako darca požehnania je osobná vôľa, a nie neosobná sila, preto požehnanie je darované v Jeho suverénnej slobode. Požehnanie v biblickom chápaní je tak celkom oslobodené od magického chápania.

Médiá na vianočné sviatky 2014

Médiá na vianočné sviatky 2014

Televízia TA3 Streda 24. 12. 2014 – Štedrý večer
16.30 Evanjelické služby Božie z Vrbového; káže generálny biskup Miloš Klátik; piesne: 9, A 9, 13, 39, A 11, 49, 60, 41

Evanjelické služby Božie počas Vianoc 2014 v Bratislave

Evanjelické služby Božie počas Vianoc 2014 v Bratislave

Prihláška na vzdelávací program z oblasti komunikácie a pastorálneho rozhovoru

Prihláška na vzdelávací program z oblasti komunikácie a pastorálneho rozhovoru

Nové na ITV - Konferencia o Štúrovi

Nové na ITV - Konferencia o Štúrovi

Visiting the diocese Härnösand on occasion of consecration new archbishop

Visiting the diocese Härnösand on occasion of consecration new archbishop

Härnösand diocese if one of the thirteen diocese within Church of Sweden. The 14th of December 2014 was held in Cathedral in Uppsala solemn worship by consecration new archbishop of Härnösand diocese – Eva Nordung Byström. The worship was led by archbishop Antje Jackelén in the presence of many foreign guests and bishops from Church of Sweden.

Návšteva diecézy Härnösand pri príležitosti inštalácie novej biskupky

Návšteva diecézy Härnösand pri príležitosti inštalácie novej biskupky

Härnösandská diecéza je jednou z 13 diecéz v rámci Švédskej cirkvi. Dňa 14. 12. 2014 sa v katedrále v Uppsale konali slávnostné služby pri inštalácii novej biskupky diecézy Härnösand Evy Nordung Byström na čele s arcibiskupkou Antje Jackelén za prítomností mnohých zahraničných hostí a biskupov Švédskej cirkvi.

Ústredie EPS navštívili členovia predsedníctva ECAV aj  ERC

Ústredie EPS navštívili členovia predsedníctva ECAV aj ERC

Adventný čas je osobitne vhodný na neformálne priateľské stretnutia pracovných kolektívov. Príležitosť k priateľskému rozhovoru využilo aj Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (Ústredie EPS) 16. decembra 2014.

Orientácie – Televízny posol 21. 12.

RTVS – STV Dvojka o 14.30 hod. Témy: Cirkevný zbor Príbovce a jeho farári. List Jakuba. Vianočné piesne a zvyky z Važca. Repríza: 6. 1. 2015 o 8.40 hod.

Modlitebné stretnutie DNS v Leviciach

Modlitebné stretnutie DNS v Leviciach

Dňa 13. decembra 2014 sa v priestoroch cirkevného zboru v Leviciach uskutočnilo modlitebné stretnutie Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Zúčastnili sa ňom ordinovaní, ako aj neordinovaní členovia cirkvi.

Stretnutie spevokolov v Málinci

Stretnutie spevokolov v Málinci

Dňa 13. decembra 2014 sa konalo seniorátne stretnutie spevokolov cirkevných zborov Novohradského seniorátu v Málinci. Stretnutie otvoril domáci farár a senior Ivan Mucha pozdravom a modlitbou.

Prečítajte si  v  EPST č. 51 - 52

Prečítajte si v EPST č. 51 - 52

Nuž, vám sa narodil Kristus Pán, Spasiteľ, ktorý je záchrancom nášho života. Týmito slovami sa čitateľom prihovára vianočné dvojčíslo EPST, ktoré prináša mnoho sviatočného čítania a k tomu všetkému i literárnu prílohu Ozvena a darček – kalendár na rok 2015. A čo si v Posle pred sviatkami nájdete?

Celocirkevné ofery na rok 2015

Staršie
Strana 1 z 27