Archív 2013

SVIATOČNÉ SLOVO 31. 12. a 1. 1.

Vyšiel Rozmer č. 4 - 2013

Vyšiel Rozmer č. 4 - 2013

Koncom roka 2013 vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.

Slovo na Nedeľu po Vianociach 29. 12.

 Novoročný koncert  v Petržalke 6. 1.

Novoročný koncert v Petržalke 6. 1.

CZ ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva na novoročný koncert, ktorý sa uskutoční 6. januára 2014 o 15.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice na Strečnianskej ulici.

Pozvánka na koncert do Nitry 12. 1.

CZ ECAV Nitra vás pozýva na organový koncert v Ev. kostole Sv. Ducha v Nitre v nedeľu 12. 1. 2014 o 17.00 hod. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude použitý na činnosť Evanjelickej zborovej diakonie Nitra - opatrovateľská služba.

Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha

Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha

Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine v závere roka 2013 vydala v edícii Pramene k duchovným dejinám Slovenska jedinečnú publikáciu Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha (255 s.).

Pastiersky list Zboru biskupov - Vianoce 2013

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku bol prečítaný na slávnostných službách Božích na 1. slávnosť vianočnú 25. decembra 2013

Služby Božie v TA3 na Štedrý večer

24. 12. 2013 o 16.30 hod. – Priamy prenos zo štedrovečerných služieb Božích v Ev. a. v. kostole v Bratislave-Rači; káže generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik; piesne 16, A 8, 28, 60, 41, A 15

Sviatočné slovo na Vianoce 2013

Sviatočné slovo na Vianoce 2013

Služby Božie počas Vianoc 2013 v Bratislave

Služby Božie počas Vianoc 2013 v Bratislave

 Prvá evanjelická farárka v EPS

Prvá evanjelická farárka v EPS

V 3. adventnú nedeľu 15. decembra 2013 bola slávnostne inštalovaná do ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v OS SR a OZ SR prvá evanjelická farárka Mgr. Júlia Štofanová, ktorá 1. júla 2013 nastúpila do štátnej služby v Policajnom zbore SR.

Vianočný pozdrav 2014

Vianočný pozdrav 2014

RTVS počas vianočných sviatkov

24. 12. – Štedrý večer
17:00 Rádio Regina – Priamy prenos zo štedrovečerných služieb Božích v Novom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave; káže senior BAS B. Mišina; piesne ES 28, 41, 592, 47, 60, A 17, 13

25. 12. – 1. slávnosť vianočná
6:14 Rádio Slovensko – Zamyslenie generálneho biskupa M. Klátika
9:30 STV Dvojka – Slávnostné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Skalici; káže generálny biskup M. Klátik; piesne ES 31, 33, 47, 55, 62, A 13
19:55 STV Dvojka – Sviatočné slovo. Príhovor generálneho biskupa M. Klátika

Predvianočný rozhovor v TV Bratislava

Predvianočný rozhovor v TV Bratislava

Rozhovor na vianočnú tému s generálnym biskupom Milošom Klátikom bude odvysielaný 23. a 24. 12. 2013 v relácii METRO DNES. Môžete si ho pozrieť aj na webovej stránke www.tvba.sk.

Orientácie – Televízny posol z 15. 12.

V archíve STV si zas môžete pozrieť záznam z Orientácií z 15. 12. 2013: 10. stretnutie Svetovej rady cirkví v Busane. Študenti EBF UK po stopách Cyrila a Metoda. Slávnosť diakonie na strednom Považí. Divadelné predstavenie Podivuhodný voz Boží. Skutky apoštolov. Posviacka obnoveného organa v Nemcovciach.

Setting-up of the Ecumenical Spiritual Council

Setting-up of the Ecumenical Spiritual Council

On 11 December 2013 in Bratislava, the World Association of Slovaks Living Abroad set up the Ecumenical Spiritual Council within the Year of Constantine and Methodius 2013.

The Meeting of Bishop of the Western District Milan Krivda with chaplains

The Meeting of Bishop of the Western District Milan Krivda with chaplains

On 4 December 2013 bishop of the Western District Milan Krivda welcomed chaplains at the Bishop’s Office of the Western District in Zvolen.

Generálny biskup na návšteve v Slovinsku

Generálny biskup na návšteve v Slovinsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik s manželkou sa v rámci svojej oficiálnej návštevy v Murskej Sobote na 1. adventnú nedeľu 1. decembra 2013 zúčastnil na inštalácii nového Predsedníctva ECAV v Slovinsku - biskupa Gezu Fila a celocirkevného dozorcu Johanna Laca.

Na stretnutí s generálnym riaditeľom RTVS

Na stretnutí s generálnym riaditeľom RTVS

V utorok 17. decembra 2013 sa generálny biskup Miloš Klátik stretol s generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom. Na stretnutí sa zúčastnila i tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

Vianočné trhy v Iloku po prvýkrát

Vianočné trhy v Iloku po prvýkrát

Pred Vianocami sa po celom svete konajú rôzne vianočné trhy, aby ľuďom navodili tzv. vianočnú atmosféru. Preto sme sa aj my rozhodli, že okrem divadelnej hry urobíme prvé vianočné trhy v Iloku a výnosom z nich pomôžeme pri obnove Božieho chrámu, ktorý sa rekonštruuje.

Adventná radosť 2013 v Tomášovciach

Adventná radosť 2013 v Tomášovciach

V Evanjelickom a. v. kostole v Tomášovciach sa v rámci adventu konalo tohtoročné stretnutie evanjelických spevokolov Novohradského seniorátu pod názvom "Adventná radosť 2013".

  "Šťastlivé Vianoce" v Iloku

"Šťastlivé Vianoce" v Iloku

V našom Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku sa 1. decembra 2013 konalo predstavenie divadelnej hry „Šťastlivé Vianoce“, spracovanej podľa dielka Kristíny Royovej.

Služby Božie zo Starej Turej 22. 12.

V 4. adventnú nedeľu 22. 11. 2013 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť evanjelické služby Božie zo Starej Turej. Káže zborový farár Radomír Vařák. Spievať sa budú piesne z ES 12, 20, 3, 27 A 8.

Predvianočný program detí v UPC

Predvianočný program detí v UPC

Počas 3. adventnej nedele sa v Evanjelickom a. v. univerzitnom pastoračnom centre (UPC) v Mlynskej doline v Brat konali služby Božie, na ktorých vystúpili deti z UPC s predvianočným programom.

Zasadnutie generálneho presbyterstva 6-2013

Zasadnutie generálneho presbyterstva 6-2013

Posledné riadne zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku v tomto roku sa konalo 6. decembra 2013 vo Zvolene. Na úvod generálny biskup Miloš Klátik prečítal text z Písma svätého (Mt 21, 1 – 9) a brat farár Martin Šefranko sa pomodlil.

Staršie
Strana 1 z 31