Archív 2011

Silvestrovská šaráda - teda kapustnica

Silvestrovská šaráda - teda kapustnica

Posledná rozlúčka s Václavom Havlom

Posledná rozlúčka s Václavom Havlom

Na pohrebe posledného česko-slovenského prezidenta Václava Havla, politika, mysliteľa a umelca, ktorý sa konal v piatok 23. decembra 2011 v Katedrále sv. Víta na Hradčanoch v Prahe, sa s ním rozlúčil aj generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik.

Školenie kaplánov v Janoškovom dome

Školenie kaplánov v Janoškovom dome

V dňoch 21. – 24. 11. 2011 sme my kapláni začali obdobie adventu aj nového cirkevného roku zaujímavým programom na školení kaplánov v Liptovskom Hrádku.

Plagát k III. ECD

EKUMÉNA VO SVETE 51-2011

Vianočné posolstvo
Odvysielané na stanici Rádio Slovensko 21. decembra 2011

Sviatočné slovo na Vianoce 2011

Príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika v STV na 1. slávnosť vianočnú 25. 12. 2011

1. sviatok vianočný 2011

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2011

Vianočné posolstvo

Vianočné posolstvo

Príhovor predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR a biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Dr. Miloša Klátika, odvysielaný na stanici Rádio Slovensko 21. decembra 2011

Čím je pre nás Pán Ježiš Kristus?

Čím je pre nás Pán Ježiš Kristus?

Príhovor generálneho biskupa M. Klátika v relácii Z duše v Slovenskom rozhlase na Štedrý deň 24. 12.

Darujme Vianoce - Konto Orange a MY

Darujme Vianoce - Konto Orange a MY

Aj tohoto roku sme sa zapojili do programu: Darujte Vianoce. Pani farárka Janka Bosáková napísala opäť projekt na Konto ORANGE a vďaka Bohu vybrali aj nás a podporili už druhý rok tento náš projekt. (Toto bol už náš siedmy Vianočný projekt - vďaka Bohu.)

Vianočný spravodaj 2011

Požehnané Vianoce 2011

Požehnané a radostné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a Božieho požehnania v novom roku 2012 Vám prajú zamestnanci GBÚ: Pozdrav

Ev. služby Božie počas sviatkov v Bratislave

Prehľad služieb Božích počas vianočných a novoročných sviatkov: Bratislava-Staré mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Prievoz a Bratislava-Rača.

Programy RTVS počas sviatkov

Programy RTVS počas sviatkov

24. 12. Rádio Regina 7.50 - 8.00 Z duše: M. Klátik: Pred sviatkami
17.00 - 18.00 Štedrovečerné služby Božie z Rankoviec
25. 12. STV Dvojka
10.30 Slávnostné služby Božie zo Sásy; káže biskup ZD Milan Krivda
19.45 Sviatočný príhovor gen. biskupa Miloša Klátika

VIANOČNÁ AKCIA  TRANOSCIA

VIANOČNÁ AKCIA TRANOSCIA

Využite ponuku kníh vo vianočných zľavách od vydavateľstva Tranoscius (ponuka) od 1. do 31. 12. 2011. Ponuka je platná len prostredníctvom zásielkovej služby Tranoscia a v kníhkupectvách Tranoscia.
Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a radosť z narodenia Ježiša Krista.
„Nech radujú sa nebesá a jasá zem.“ Ž 96, 11

Služby Božie EL a EZŠ v Bratislave

Služby Božie EL a EZŠ v Bratislave

Žiaci, študenti a pedagógovia Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy v Bratislave sa 22. 12. 2011 zišli vo Veľkom kostole na Panenskej ul. na službách Božích pred Vianocami a zimnými prázdninami.

Generálny biskup sa stretol s mladými MYS

Generálny biskup sa stretol s mladými MYS

V sobotu 17. 12. 2011 sa opäť konalo seniorátne stretnutie mládeže Myjavského seniorátu. Tentoraz sa stretli v Krajnom a zúčastnili sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik a senior MYS Juraj Šefčík.

Generálny biskup s mladými MYS

Generálny biskup s mladými MYS

V sobotu 17. 12. 2011 sa opäť konalo seniorátne stretnutie mládeže Myjavského seniorátu. Tentoraz sa stretli v Krajnom a zúčastnili sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik a senior MYS Juraj Šefčík.

ZVON PRE SRDCE v Modre-Kráľovej

ZVON PRE SRDCE v Modre-Kráľovej

Na 4. adventnú nedeľu 18. 12. 2011 sa v Ev. a. chráme v Modre-Kráľovej konala posviacka zrekonštruovaných vežových zvonov a hodín. Počas slávnostných služieb Božích, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik, bola udelená Cena Mesta Modry in memoriam prof. ThDr. Jánovi Milanovi Petríkovi.

Benefičný koncert pre sirotu 30. 12.

Srdečne vás pozývame na benefičný organový koncert, ktorý sa uskutoční v piatok 30. 12. 2011 o 18.00 hod. v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave.

Slávnostná rozlúčka s prof. Wagnerom

Slávnostná rozlúčka s prof. Wagnerom

10. 12. 2011 sa v nemeckom Reutlingene konali slávnostné služby Božie pri príležitosti odchodu do dôchodku prof. M. Wagnera. Slávnosť sa uskutočnila v rámci konferencie „Európske cirkvi a ľudské práva“ v Ev. akadémii v Bad Bolle, na ktorej sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

Vianočný program detskej Besiedky

Vianočný program detskej Besiedky

V Zbore väzenskej a justičnej stráže

V Zbore väzenskej a justičnej stráže

Generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ERC v SR Miloš Klátik s generálnym duchovným v OS a OZ SR pplk. Mgr. Miroslavom Táborským navštívili 7. 12. 2011 aj Úrad EPS Zboru väzenskej a justičnej stráže v Bratislave.

Neuveriteľný vydavateľský úspech

Neuveriteľný vydavateľský úspech

Koncom októbra 2011. vyšiel vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. K 15. decembru 2011 bol celý náklad tohto diela úplne vypredaný.

Kondolovanie k úmrtiu V. Havla

Kondolovanie k úmrtiu V. Havla

Brat generálny biskup Miloš Klátik v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku 20. 12. 2011 podpísal na Veľvyslanectve ČR v Bratislave kondolenčnú knihu k úmrtiu bývalého českého a česko-slovenského prezidenta Václava Havla.

Staršie
Strana 1 z 43