VEĽKÁ VÝMENA

VEĽKÁ VÝMENA

Iz 53 ,3-5
Pán Ježiš prišiel na zem, aby nám dal dary prijatia, pokoja, uzdravenia a odpustenia a večného života. Tieto dary ale neboli lacné, naopak, ako píše Pavol: „Veľmi draho ste boli kúpení! Nebuďte otrokmi ľudí!“ 1K 7, 23 Nikdy by sme si nemohli dovoliť to, čo Ježiš prišiel poskytnúť, a sme vďační, že ani nemusíme. Ťažko sa tieto slová nám, pyšným a na seba sústredeným ľuďom prijímajú, ale Božie slovo je v tomto veľmi nekompromisné: „Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž.“ Kol. 2, 13-14 Náš dlh a naša vina sú kompletne splatené, do posledného nášho zlyhania či zaváhania, pretože Boh všetko robí dokonale a perfektne.

Boh nás teraz prijíma, a nie pre naše dobré správanie, ale preto, že Ježiš zaplatil cenu tým, že miesto nás zažil najväčšie odmietnutie. Ježiš sa rozhodol zomrieť, aby zakryl náš hriech, premohol smrť a priniesol nám život. Prorok Izaiáš nazval naše hriechy „priestupkami“ a „neprávosťami“ — v zásade ide o naše zločiny a našu zlobu. Tieto hriechy vytvorili dlh, ktorý nemôžeme splatiť, ale Ježiš to vo svojej dokonalosti dokázal. Keď sa rozhodol narodiť do sveta, v ktorom mal byť rozmliaždený a rozdrvený, priniesol nám pokoj, zmierenie a uzdravenie.

Proroctvo v Izaiášovi 53 vykresľuje Božiu veľkú výmenu: Ježišov život za všetky tie naše. Pán poznal cenu Vianoc a Veľkej noci a prijal ju, aby sme my mohli prijať Jeho a večný život, ktorý nám sprístupnil. Keď toto obdobie oslavuješ, nezabudni: Môžeme získať odpustenie, uzdravenie a oslobodenie, pretože Pán Ježiš si vybral Vianoce, aby sa stal jedným z nás, blízkym, osobným, uveriteľným, láskou.
Veľmi pozorne čítajme tieto Izaiášove slová a premýšľajme nad nimi v kontexte, že toto všetko ON urobil pre mňa: „Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia." Iz 53, 4-5

Modlitba: Pane Ježiši, nikdy Ti nemôžem dostatočne poďakovať za zaplatenie ceny, ktorá splatila môj dlh. Bez Teba by som bol skutočne stratený. Uctievam Ťa ako môj Pokoj, môjho Uzdraviteľa a môjho Spasiteľa! Ďakujem, že si si zvolil Vianoce. Pomôž mi prijať všetko, čo si mi prišiel dať, a pomôž mi zdieľať tieto dary so svetom okolo mňa. Amen