Zbierka pre chorých a chudobných v nemocniciach v Burkine Faso

Zbierka pre chorých a chudobných v nemocniciach v Burkine Faso

Ekumenická skupina kresťanov z krajiny Burkina Faso pripravila návrh materiálov (bohoslužby, zamyslení, modlitieb...) na tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (TMJK). Burkina Faso leží v regióne Sahel v západnej Afrike. Patrí medzi najchudobnejšie africké krajiny, väčšinu jej územia pokrýva púšť. V krajine je ťažká, zložitá bezpečnostná situácia, teroristické útoky sú, žiaľ, častou skúsenosťou jej obyvateľov. Kresťanské kostoly sa neraz stali priamym terčom ozbrojených útokov. V krajine sa rozmáha bezprávie a obchodovanie s ľuďmi.

V tejto situácii je náročné, ale zároveň pre kresťanov o to viac potrebné, budovať jednotu, dobré vzťahy, dôveru, byť si navzájom oporou, a prinášať svedectvo evanjelia spoločne. Ekumenizmus je v krajine zatiaľ len v začiatkoch a čelí viacerým prekážkam. Je preto vzácne, k čomu pozvanie pripraviť tohtoročné materiály pre TMJK, viedlo. Bratia a sestry z katolíckej arcidiecézy Ouagadougou, protestantských cirkví, ekumenických orgánov a Spoločenstva Chemin Neuf v Burkine Faso spolupracovali horlivo na príprave modlitieb a úvah na tohtoročný Týždeň modlitieb. Počas ich spoločnej práce zažili skutočnú cestu ekumenického obrátenia.

Aj tento rok budeme mať na Slovensku spolu s online stretnutiami k TMJK spojenú zbierku na krásny účel: Kresťania z rôznych cirkví v Burkine Faso budú tento rok po prvý krát spolu intenzívne sláviť Týždeň modlitieb za jednotu. Rímski katolíci, protestanti a letniční kresťania plánujú okrem spoločných modlitieb spoločne priniesť charitatívnu pomoc (potraviny, hygienické potreby a oblečenie) chorým ľuďom v nemocnici. Nemocnice v Burkine neposkytujú chorým stravu, ani možnosť vyprať si veci, dokonca ani upratovanie nemocničných izieb, všetko si musia zabezpečiť sami pacienti, ktorí sú často chudobní. 

Hlavnou témou tohtoročného TMJK je láska. Jej prejav nám žiari z príbehu o milosrdnom Samaritánovi, ktorý kresťania z Burkiny Faso zvolili ako centrálny príbeh tohtoročného TMJK. Lásku vnímajú kresťania v Burkine Faso ako základ svojej identity. Kristova láska, ktorá spája všetkých kresťanov, je silnejšia ako ich rozdelenie a kresťania z Burkiny Faso sa zaviazali kráčať po ceste lásky k Bohu a lásky k blížnemu. Hoci sú sami chudobní, chcú byť spolu s Kristom milosrdným Samaritánom ľuďom v ich krajine, ktorí sú v ešte väčšej núdzi. 

Chceme ich v tejto službe kresťanskej lásky podporiť a pomôcť im slúžiť núdznym a zároveň rozvíjať ekumenické vzťahy. Zbierkou pre spoločnú ekumenickú charitatívnu službu kresťanov v Burkine Faso chorým a chudobným v nemocniciach sa tak aj my malým dielikom môžeme prostredníctvom ich služby stať milosrdnými Samaritánmi. A môžeme a chceme to tiež urobiť ekumenicky. Veríme, že sa k nám pridáte, a v tomto úsilí šíriť aj takýmto spôsobom lásku a dobro, nás podporíte. Vopred srdečne ďakujeme za akýkoľvek príspevok.

Prispieť môžete poslaním Vášho daru na účet GBÚ ECAV. Údaje sú nasledujúce: 
IBAN: SK 42 0200 0011 6900 0044 3012
VS: 664 664
Do správy pre prijímateľa: TMJK 2024
Zbierka potrvá do konca februára 2024.
Ďakujeme.