Zástupcovia košickej ekumény na GBÚ

Zástupcovia košickej ekumény na GBÚ

Radoslav Lojan, dekan Teologickej fakulty v Košiciach, a Dušan Havrila, zborový farár CZ ECAV Košice, obaja zástupcovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, navštívili 7. marca 2024 GBÚ v Bratislave. Prijal ich brat generálny biskup ECAV, Ivan Eľko a v druhej časti aj Eva Guldanová, tajomníčka pre zahraničie a predsedníčka Ekumenického výboru ECAV.


Hostia informovali brata biskupa, ktorý je zároveň predsedom Ekumenickej rady cirkví, o blížiacom sa 30. výročí vzniku Ekumenického spoločenstva v Košiciach. Pri tej príležitosti je naplánované trojdňové podujatie: Dni vďačnosti za ekuménu v Košiciach. Brat biskup dostal pozvanie byť kazateľom na slávnostnej ekumenickej bohoslužbe, ktorá sa bude konať 7. mája 2024 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

 

V druhej polovici stretnutia plánovali prítomní konferenciu pri príležitosti 25. výročia Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení. Ekumenické zahraničné vedecké sympózium bude 11. novembra 2024 na Teologickej fakulte KU v Košiciach. Hlavným rečníkom na konferencii bude významný ekumenik Mons. John Radano, PhD., ktorý niekoľko desiatok rokov pôsobil na Pápežskej rade na podporu jednoty kresťanov, kde bol zodpovedný za ekumenické dialógy zo západnými cirkvami, vrátane bilaterálneho dialógu s evanjelikmi.