V Ženeve zazneli svedectvá o našej službe utečencom a modlitby za našu krajinu

V Ženeve zazneli svedectvá o našej službe utečencom a modlitby za našu krajinu

Tento týždeň sa celý ekumenický svet v rámci ročného ekumenického cyklu modlitieb modlí za Českú Republiku, Poľsko a Slovensko. Ekumenický cyklus modlitieb je celoročná iniciatíva Svetovej rady cirkví, do ktorej sa zapájajú aj ďalšie kresťanské svetové spoločenstvá (Svetový luteránsky zväz, Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví, a iné). Každý týždeň sa v rámci tohto cyklu kresťania modlia za niekoľko krajín sveta, ďakujú za ich dary, kultúrne či prírodné bohatstvo a prosia za problémy a výzvy, ktorým dané krajiny čelia. Za celý rok sa tak kresťania modlia postupne za všetky krajiny sveta.

Ráno 28. marca 2022 sa v kaplnke Ekumenického centra v Ženeve, kde sídlia organizácie ako Svetová rada cirkví, Svetový luteránsky zväz a ďalšie, v rámci rannej pobožnosti konali modlitby za Slovensko, Česko a Poľsko. Po úvodnej modlitbe zaznela v poľštine pieseň „Keď zasvitnú ranné zore“ (ES 374). Nasledovali biblické čítania zo Žalmu 32 a Evanjelia podľa Lukáša 15 (márnotratný syn), po ktorých priniesli svedectvo Allan A. Calma, globálny humanitárny koordinátor Svetovej služby Svetového luteránskeho zväzu, ktorý hovoril o situácii na poľských hraniciach s Ukrajinou a Rev. Dr. Ireneusz Lukas, regionálny tajomník SLZ pre Európu. Dr. Ireneusz Lukas sa s účastníkmi podelil o príbehy, ktoré si vypočul počas minulotýždňovej návštevy delegácie SLZ na Slovensku. Dojímavým spôsobom hovoril o množstve obetavej služby, ktorú veriaci na Slovensku v týchto týždňoch poskytujú ľuďom utekajúcim pred vojnou v Ukrajine. Spomenul aj vzácnu ekumenickú spoluprácu, ktorú táto kríza výrazným spôsobom posilnila.

Po svedectvách sa účastníci modlili za naše tri krajiny. Modlitby viedli prostredníctvom online spojenia Eva Guldanová, predsedníčka Ekumenického výboru a Eva Chalupková, členka Ekumenického výboru ECAV. Obidve budú našu cirkev zastupovať na Valnom zhromaždení Svetovej rady cirkví na jeseň tohto roka v Karlsruhe. V modlitbách ďakovali za krásu našej krajiny a za obrovskú vlnu solidarity a súcitu, ktorá sa v našej krajine zdvihla voči prichádzajúcim utečencom z Ukrajiny. Ďakovali tiež za službu cirkví počas pandémie koronavírusu a za mnohostrannú prácu Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR. Prosili o vytrvalosť, vnútornú silu a empatiu pre tých, ktorí pomáhajú utečencom, za ochranu našich krajín a odvahu čeliť strachu, za školstvo a zdravotníctvo, ktoré po vyčerpávajúcom období pandémie čelia novým výzvam v kontexte dôsledkov ukrajinského vojnového konfliktu. Modlili sa za to, aby sme my veriaci boli príkladom zmierenia aj tým, ako komunikujeme na sociálnych sieťach, aby sme nikdy nezabudli na bolestné dôsledky antisemitizmu a diskriminácie počas druhej svetovej vojny, a tiež za uzdravenie starých rán a zmierenie medzi cirkvami, zvlášť medzi protestantmi a katolíkmi. Na záver vyprosovali múdrosť, vedenie Ducha a srdcia naplnené láskou a súcitom pre všetkých, ktorí vedú naše cirkvi, aby tieto mohli byť agentmi zmierenia a motivátormi dobra. Pozývame vás pridať svoje srdcia k modlitbám.

Príhovorné modlitby a vďaky, ktoré dnes zazneli v kaplnke Ekumenického centra v Ženeve za Českú Republiku, Poľsko a Slovensko, si môžete stiahnuť tu: Ecumenical Cycle of Prayers 2022 - Czech Republic, Poland, Slovakia - Intercessions.docx