V Bratislave otvorili Týždeň modlitieb za jednotu ekumenickou bohoslužbou

V Bratislave otvorili Týždeň modlitieb za jednotu ekumenickou bohoslužbou

Hneď prvý deň Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 18. januára 2022 sa uskutočnila ekumenická bohoslužba slova vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Na jej príprave sa podieľala Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy a kresťanské cirkvi a kresťanské spoločenstvá v Bratislave. Bohoslužbu slova viedli siedmi duchovní, a to konkrétne Ľudovít Pokojný z Rímskokatolíckej cirkvi, Rastislav Čížik z Gréckokatolíckej cirkvi, Martin Šefranko a Ivan Lukáč z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Daniel Pastirčák z Cirkvi bratskej, Danny Jones z Bratskej jednoty baptistov a Štefan Rendoš z Evanjelickej cirkvi metodistickej.

Téma tejto celosvetovej iniciatívy bola tento rok zameraná na úryvok z Evanjelia podľa Matúša (2, 2): „Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť“. Počas bohoslužby sa čítalo Evanjelium o troch mudrcoch (Mt 2, 1-12), ktorí sa prišli pokloniť narodenému Mesiášovi a kvôli hrozbe Herodesovho hnevu sa inou cestou vrátili späť.

Všetci siedmi duchovní sa prihovorili krátkou meditáciou prítomným spomínajúc, že my všetci kresťania sme pozvaní byť hlboko zasiahnutí týmito Vianocami, osobným stretnutím s Pánom a už nemôžme kráčať späť po rovnakej ceste, ako nám dali príklad mudrci. Duchovní spomenuli, aký dar je osobne sa stretávať a rásť v ekumenickom priateľstve obzvlášť, keď sme zažili izoláciu počas pandémie. Na záver sme všetci vyjadrili túžbu pokračovať vo vzájomnom kresťanskom spoločenstve.

Galéria k článku

Ivan Šušaníková