Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov- materiály

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov- materiály

Milovať budeš Pána, svojho Boha … a svojho blížneho ako seba samého!“ (Lukáš 10,27) 

Bratia a sestry, ponúkame vám materiály v slovenskom jazyku, pripravené k aktuálnemu ročníku Modlitieb za jednotu kresťanov 2024, ktoré opäť spoločne pripravili a publikovali Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

Tyzden_modlitieb_za_jednotu_krestanov_2024.pdf