Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 2022

 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 2022

Bratia a sestry, pozývame vás k účasti na Týždni modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa bude konať od 18. do 25. januára 2022.

Témou tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je verš:

VIDELI SME NA VÝCHODE JEHO HVIEZDU A PRIŠLI SME SA MU POKLONIŤ
(Evanjelium podľa Matúša 2, 2)

TMJK 2022 texty, preklad po úprave.docx