Teologicko-pastoračná konferencia k 20. výročiu podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu

Teologicko-pastoračná konferencia k 20. výročiu podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu

Bratia a sestry, prijmite pozvánku na Teologicko-pastoračnú konferenciu k 20. výročiu podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku a Katolíckou cirkvou. Veríme, že táto konferencia prispeje k posilneniu jednoty medzi nami.