Svetová rada cirkví oslávila 73. narodeniny

Svetová rada cirkví oslávila 73. narodeniny

Svetová rada cirkví oslávila 23. augusta 2021 svoje 73. narodeniny. Blahoželáme! Veriaci z ECAV ako člena Svetovej rady cirkví sa pripájajú k modlitbám o Božie vedenie pre túto vzácnu organizáciu a o vanutie Ducha Svätého pre všetky ekumenické úsilia

Svetová rada cirkví bola založená 23. augusta 1948 na svojom 1. Valnom zhromaždení v Amsterdame. Dnes je jej súčasťou 349 členských cirkví z celého sveta.

Toto celosvetové ekumenické spoločenstvo cirkví oslávilo svoj narodeninový deň pripomenutím si jedného zo svojich významných lídrov, metodistického pastora Philipa Pottera z Karibiku, ktorý bol generálnym tajomníkom SRC v rokoch 1972-1984. Philip Potter by 19. augusta oslávil 100 rokov. Pozrite si webinár o živote a prínose tohto ekumenického velikána, ktorý ponúkla Svetová rada cirkví. Nájdete ho tu: https://www.youtube.com/watch?v=aDgxM8jEgko .

„Nedokážeme vyjadriť dostatočne silno, akú veľkú bolesť nám spôsobujú rozdelenia medzi cirkvami. Sme presvedčení, že prišiel čas, keď cirkvi musia hovoriť spolu v láske.“ Philip Potter na 1. valnom zhromaždení Svetovej rady cirkví v roku 1948 v Amsterdame, kde sa prihovoril ako zástupca mládeže. Bol vtedy 27-ročným študentom.