Spoločné modlitby za pokoj a mier na Ukrajine

Spoločné modlitby za pokoj a mier na Ukrajine

Na Popolcovú stredu 2.3.2022 sa v zborovej miestnosti CZ ECAV Bratislava Dúbravka stretlo asi 25 ľudí k modlitbám za pokoj a mier na Ukrajine. Podvečerná pobožnosť o 17:00 bola odpoveďou na výzvu predsedníctiev našej cirkvi k neustávajúcim modlitbám a tiež na pozvanie viacerých svetových kresťanských spoločenstiev a ekumenických organizácií, ktoré nám sprostredkoval Ekumenický výbor ECAV.

K modlitbám a pôstu na Popolcovú stredu za situáciu na Ukrajine vyzval veriacich aj pápež František. Pridali sme sa tak k veľkému množstvu kresťanov na celom svete dôverujúc v silu modlitby a v to, že náš Boh je mocný a je mu vzácna modlitba tých, ktorí k nemu s dôverou volajú v súžení. Bolo vzácne na začiatku pôstu vložiť do dobrých Božích rúk tento zranený krvácajúci svet, to, čo nás bolí na srdci, i nás samých seba.

Modlitby pripravili brat zborový kaplán Ivan Lukáč s manželkou Luckou. Po modlitbách brat kaplán napísal: „Bol som milo prekvapený počtom ľudí, ktorí na túto výzvu zareagovali a prišli, aby sme sa spolu duchovne zjednotili so všetkými kresťanmi, ktorí sa dnes, na Popolcovú stredu, modlili za utíšenie vojnového konfliktu. Som Pánu Bohu veľmi vďačný za naše sestry a bratov, ktorí majú citlivé a vnímavé srdcia. S veľkou bolesťou a hlbokým žiaľom v srdci i so slzami v očiach sme spoločne prosili Pána Boha nielen za upokojenie celej situácie, nielen za vojnových utečencov, nielen za ukrajinskú armádu, nielen za matky s deťmi a otcov i synov, ktorí ostali za hranicami, ale modlili sme sa i za agresora, ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby sa ho Boží Duch dotkol a obmäkčil jeho srdce. Sme presvedčení, že i on potrebuje poznať pravdu, ktorú mu môže odhaliť jedine On. Máme živého a mocného Boha, ktorý ako spievame: „...ešte raz pohne nebom, zeme základmi...“ (ES 233, 2) dokáže robiť mocné divy. V Neho veríme a ku Nemu sa utiekame!“

V rámci modlitebnej pobožnosti zazneli vybrané verše z 22. žalmu, piesne, ktoré boli samé prosbami o pokoj a mier, a v 6 modlitebných zastaveniach sme sa modlili za upokojenie situácie, za vojnových utečencov a tých, ktorí im pomáhajú, za ukrajinského prezidenta, vojakov a obyvateľov, za ukrajinskú Cirkev a veriacich, za ruského prezidenta, politikov a ľudí, a tiež za nás samých, aby sme mali otvorené srdcia pre Boží plán a odvahu čeliť náročným situáciám a dokázať v nich svoju vieru.

Súčasťou stretnutia bola aj zbierka, ktorá vyniesla vzhľadom na počet účastníkov dojímavo neuveriteľných 903,50 Euro. Zbierka bude odoslaná na transparentný účet ECAV určený na zbierku pre Ukrajinu. Ďakujeme Pánu Bohu za hlboké a požehnané stretnutie.