PRIPOJTE SA K ČASU STVORENIA 2022

PRIPOJTE SA K ČASU STVORENIA 2022

Čas stvorenia je výročná kresťanská oslava modlitby a praktickej služby pre náš spoločný domov. Spoločne sa celá ekumenická rodina naprieč svetom spája v modlitbe a ochrane Božieho stvorenia.  

Obdobie sa začína 1. septembrom, Svetovým dňom modlitby za ochranu stvorenia a končí 4. októbra, sviatkom sv. Františka z Assisi, patróna ekológie, ktorý je obľúbený mnohými kresťanskými denomináciami.

Téma roka 2022
Tento rok sa budeme zjednocovať pri téme: Počúvajme hlas stvorenia. Chceme sa zamerať na počúvanie hlasov, ktoré sme prestali počúvať a všímať si, ako celé stvorenie hlasno oslavuje Božiu slávu.
 
Tohtoročný symbol, horiaci ker, symbolizuje náš záväzok počúvať Boží hlas a uvedomiť že zem, na ktorej stojíme je svätá pôda. Je to Božie územie, ktoré nám zveril a my potrebujeme počúvať Hlas Božieho ducha, ktorý neprestajne volá, ako hlas boží z horiaceho kra. Symbolizuje našu túžbu opäť načúvať hlasu stvorenia, hlasom, ktoré sme ako spoločnosť umlčali, alebo ktoré počúvať nechceme. Hlasom domorodých sužovaných a miznúcich národov
 
Povzbudzujeme vás umiestniť symbol horiaceho kra do priestorov vašej miestnej záhrady (farskej, komunitnej) alebo do vášho bohoslužobného priestoru. Spoločenstvá sú pozvané k modlitbe s tými najzraniteľnejšími v ich komunite.
 
Pripojte sa k času stvorenia
Jednotlivci a spoločenstvá sú pozvaní pripojiť sa prostredníctvom modlitieb, zelených projektov alebo verejnou obhajobou.
 
  • Modlitba: Hostite ekumenickú modlitebnú bohoslužbu, ktorá spojí kresťanov, aby sa učili počúvať hlasu stvorenia, jeho potrebám a oslave Pána Boha.
  • Zelené projekty: Organizujte upratovací projekt, ktorý pomôže Božiemu stvoreniu k obnove, myslite na zelené a udržateľné organizovanie vašich stretnutí. Spojte sa z miestnym ekologickým združením.
  • Obhajoba: Zapojte sa do kampaní za klimatickú spravodlivosť, pripojením sa alebo organizovaním vlastnej kampane, na spomalenie alebo zastavenie klimatickej zmeny, ako sú hnutia za zbavenie sa závislosti na fosílnych palivách a iné. Zapojte sa do obnovy ľudskou činnosťou poškodených časti Božieho diela vo vašom okolí. 
Aj tento rok Vás pozývame k tomu, aby ste naplánovali vo svojich komunitách vlastné aktivity pre Čas stvorenia. Prvým krokom môže byť www.SeasonOfCreation.org. Tu nájdete oficiálneho sprievodcu Časom stvorenia, široký výber ďalších materiálov a formulár na zverejnenie vašej vlastnej iniciatívy. Anglický aj slovenský sprievodca obsahujú poriadok ekumenickej modlitebnej bohoslužby. 

Čas stvorenia 2022.pdf
 
Dúfame, že tohtoročný Čas stvorenia nám pomôže vidieť a počúvať tých, ktorých hlasy sme nechceli počuť, že nám otvorí oči pre Božiu slávu, ktorá sa odráža v stvorení okolo nás a uvedomíme si, že pôda, na ktorej stojíme, je svätá.