Predsedníčka Ekumenického výboru referovala na zasadnutí Ekumenickej rady cirkví v SR

Predsedníčka Ekumenického výboru referovala na zasadnutí Ekumenickej rady cirkví v SR


Predsedníčka Ekumenického výboru ECAV Eva Guldanová referovala na zasadnutí Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR v stredu 23.11.2022 o Valnom zhromaždení Svetovej rady cirkví, ktoré sa uskutočnilo v septembri v Karlsruhe v Nemecku, na ktorom bola ako delegátka našej cirkvi. Riadiacemu výboru ERC predostrela podnety z Valného zhromaždenia SRC pre prácu Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. Tieto podnety vzišli z diskusie na minulotýždňovom zasadnutí Ekumenického výboru ECAV a na stretnutí Ekumenického výboru s Ekumenickým spoločenstvom v Košiciach a Komisiou pre ekumenizmus Košickej arcidiecézy.

Eva Guldanová zároveň pozvala členské cirkvi a náboženské spoločnosti združené v ERC na aktivity, ktoré pripravuje Ekumenický výbor ECAV na rok 2023.
 
Kompletnú správu o Valnom zhromaždení SRC aj s podnetmi pre prácu ERC v SRC a pozvánkami Ekumenického výboru ECAV na budúci rok nájdete tu: 

2022-11-23 Správa o VZ SRC 2022 pre RV ERC v SR.pdf 
Posolstvo 11. Valného zhromaždenia SRC - Výzva konať spolu SK aj s weblinkami.pdf
VZ SRC 2022, posolstvo pre CZ skratene.pdf