Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2024

Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2024

Hriech ľudského konfliktu v zasľúbenej zemi  dlhodobo pretrváva a v súčasnosti eskaluje do nevídaných rozmerov s fatálnymi dôsledkami, pokračujúcim násilím, nenávisťou a pomstou. Terčom je aj civilné obyvateľstvo, tí najzraniteľnejší - deti, starci a ženy, či už ako rukojemníci, väzni, ale aj vojaci – synovia a dcéry, manželia, otcovia, na obidvoch stranách konfliktu.

Téma a krajina bola vybratá na prípravu bohoslužby v roku 2017 na celosvetovom stretnutí predstaviteliek národných výborov SDM. Pomyselná modlitbová reťaz obopne celú zem v 170 krajinách sveta 1.3.2024. Bohoslužbu pripravili ženy kresťanky z Palestíny na tému: „Prosím vás – znášajte sa navzájom v láske“ (Ef. 4:1-3).

Týmto jedným dňom ale modlitbový zápas nekončí. Prosme vytrvalo za spravodlivosť, dôstojný život v mieri, bez násilia, ubližovania a pomsty. Žime so všetkou pokorou, miernosťou, trpezlivosťou a znášajme sa navzájom v láske, tak ako je to hodné povolania, ktorým sme boli povolaní, ako nás vyzýva apoštol Pavol.

K sláveniu SDM 2024 je všetko pripravené. Potrebné informácie a materiály nájdete na našich  stránkach: www.sites.google.com/site/sdmslovensko, www.facebook.com/sdmslovensko a číslo účtu je: SK 250900 0000 0000 1148 5517.  Pridajte sa k ekumenickému, globálnemu hnutiu, aby sme sa spojení vo viere a láske  mohli modliť za Palestínu, Izrael a celý svet.