Modlitebná iniciatíva: Príď Tvoje kráľovstvo

Modlitebná iniciatíva: Príď Tvoje kráľovstvo

V cirkevnom zbore Žilina sa pripojili k modlitbám spolu s  kresťanmi na celom svete. Globálna modlitebná iniciatíva: Príď Tvoje kráľovstvo sa uskutočňuje od 13.-23. 05. 2021.

Modlitebná aktivita Príď, Tvoje kráľovstvo sa bude konať v období od pripomienky Vstúpenia Pána Ježiša na nebesá (13.5.2021) až po zoslanie Ducha Svätého a vznik cirkvi (23.5.2021).  Táto modlitebná aktivita vznikla v prostredí Anglikánskej cirkvi. Dnes sa k týmto modlitbám pridávajú kresťania z viac ako 172 krajín sveta a z rôznych cirkví.

Sme pozvaní sa 11 dní denne modliť za:
(1) prehĺbenie osobného v vzťahu s Pánom Ježišom,
(2) piatich ľudí v našom okolí, aby spoznali Pána Ježiša,
(3) zmocnenie Duchom Svätým k efektívnemu vydávaniu svedectva.

Bližšie informácie a možnosti zapojenia nájdete TU.